rozmiar czcionki: A | A | A

Zalecenie Metodyczne nr 2 Podręcznika Beneficjenta Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska wersja 7

12.01.2021 11:16

Na stronie Programu zostało zamieszczone Zalecenie Metodyczne Instytucji Zarządzającej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, ZM nr 2/PB wersja 7. Z dnia: 16.12.2020 r.

Zalecenia Metodyczne są sposobem aktualizacji Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania i jego załączników.


ZM nr 2/PB wersja 7. Z dnia: 16.12.2020 r. dostępne jest na stronie Programu w zakładce JESTEM BENEFICJENTEM – REALIZUJĘ PROJEKT – w tym miejscu.