rozmiar czcionki: A | A | A

Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy

29.12.2021 12:39

Wspólne zagrożenia występujące po obu stronach granicy w rejonie Karkonoszy oraz korzyści płynące ze współpracy podczas rozwiązywania sytuacji kryzysowych skłoniły partnerów do przygotowania projektu transgranicznego. Założenia projektu zostały zrealizowane dzięki działaniom inwestycyjnym, szkoleniowym oraz zastosowaniu rozwiązań systemowych.

Projekt Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy realizowany przez Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje wspólnie z polskimi parterami (Miasto Jelenia Góra i Powiat Jeleniogórski) w ramach Osi Priorytetowej 1 Wspólne zarządzanie ryzykiem miał na celu poprawę bezpieczeństwa w regionie poprzez zwiększenie gotowości i współdziałania służb kryzysowych oraz zwiększenie poziomu ich wyszkolenia. Budżet projektu wyniósł ponad 0,8 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


W ramach projektu zakupiono m.in. dwa samochody ratowniczo-gaśnicze oraz samochód wielozadaniowy z wyposażeniem. Działania inwestycyjne obejmowały również utworzenie i wyposażenie Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz montaż hydrologicznych stacji do pomiaru poziomu wody na rzekach. Jednostki wzbogaciły się także o środki ochrony osobistej strażaków.


Ważnym elementem projektu były działania szkoleniowe, w tym wspólne polsko-czeskie ćwiczenia i manewry ratownicze.


Rozwiązania systemowe skupiały się na analizie obszarów tematycznych, które należy wzmocnić. Dzięki wymianie doświadczeń i dobrych praktyk możliwe było wprowadzenie rozwiązań pozwalających na poprawę współpracy i lepszą koordynację działań. Opracowano również materiały promocyjne i instruktażowe.


Doskonałym przykładem korzyści płynących ze współpracy była wspólna akcja czeskich i polskich jednostek podczas niezwykle groźnego pożaru traw, torfu oraz kosodrzewiny w okolicach Labskiej Boudy. W jego ugaszeniu ważną rolę odegrały zakupiony w ramach projektu sprzęt oraz doświadczenia zebrane podczas wspólnych szkoleń i ćwiczeń.