rozmiar czcionki: A | A | A

Uzupełnienie informacji dotyczących kwalifikowalności wydatków w związku z pandemią COVID-19. Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

17.12.2020 13:23

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu komunikat w sprawie kwalifikowalności wydatków w związku z koronawirusem COVID-19.

Komunikat i wszelkie aktualne informacje znajdują się w Sekcji INFORMACJE ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ COVID-19 I JEGO WPŁYWEM NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW w tym miejscu.