rozmiar czcionki: A | A | A

Tips for trips / Propozycje wycieczek / Tipy na výlety PL-CZ – ODWIEDŹ POGRANICZE

11.10.2019 12:23

Zapraszamy do obejrzenia spotów promocyjnych Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Filmy prezentują warte odwiedzenia miejsca na pograniczu polsko-czeskim, atrakcyjne turystycznie, kulturowo lub przyrodniczo. Każdy ze spotów to pomysł na ciekawą wycieczkę:
ROWEROWY REGION – ZIEMIA NOWORUDZKO-RADKOWSKO-BROUMOVSKA - PL

CYKLOREGION NOWORUDSKO-RADKOVSKO-BROUMOVSKO - CZ

 

Poznaj połączenia rowerowe przez granicę pomiędzy Nową Rudą, miejscowościami w okolicy Nowej Rudy i Radkowem po stronie polskiej oraz Broumovem po stronie czeskiej.


WSPÓLNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA KARKONOSKIM PARKIEM NARODOWYM - PL

SPOLEČNÝ PŘÍSTUP K PÉČI O KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK - CZ

 

Dowiedz się więcej, jak służby Karkonoskiego Parku Narodowego wspólnie zarządzają polską i czeską częścią Parku, aby chronić jego walory.


SZLAK KAMIENIA - PL

CESTA KAMENE - CZ

 

Wyrusz Szlakiem Kamienia – nowym polsko-czeskim szlakiem turystycznym utworzonym w celu promocji wspólnych zasobów geologicznych.


FESTIWAL WRAŻEŃ - PL

FESTIVAL ZÁŽITKŮ - CZ

 

Czy wiesz już, co i gdzie wydarzyło i wydarzy się na granicy polsko-czeskiej podczas Festiwalu Wrażeń?


WSPÓLNE DZIEDZICTWO – JEDEN CEL - PL

SPOLEČNÉ DĚDICTVÍ – JEDEN CÍL - PL

 

Czy słyszałeś o tradycji szopek bożonarodzeniowych na pograniczu polsko-czeskim?


WSPARCIE MARKETINGOWE ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH W OBSZARZE MASYWU ŚNIEŻNIK - PL

MARKETINGOVÁ PODPORA TURISTICKÝCH ATRAKTIVIT V OBLASTI MASIVU KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU - CZ

 

Sprawdź, co warto zobaczyć w okolicach Masywu Śnieżnika.


Spoty promocyjne powstały dzięki wspólnej polsko-czeskiej inicjatywie zrealizowanej przez Województwo Dolnośląskie oraz dwa sąsiadujące kraje czeskie: Kraj Pardubicki i Kraj Kralovohradecki we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem w Ołomuńcu. Celem akcji jest promocja dobrych praktyk Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w zakresie realizacji polsko-czeskich projektów transgranicznych na obszarze tworzenia i rozwijania oferty turystycznej.


Produkcja spotów promocyjnych współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska – Kraju Pardubickiego, Kraju Kralovohradeckiego, Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej