rozmiar czcionki: A | A | A

Pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na spotkaniu informacyjnym ze studentami Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego.

15.12.2021 10:41

W czwartek 9 grudnia br. w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu spotykali się ze studentami III roku Europeistyki i Dyplomacji Europejskiej oraz II roku Zarządzania Migracjami.

Było to kolejne spotkanie ze studentami Uniwersytetu Wrocławskiego. Podobne zorganizowane zostało wcześniej dla studentów Studiów Podyplomowych Język Czeski w Administracji.


Podczas spotkania studenci mogli dowiedzieć się podstawowych informacji o Programie, zasadach przygotowania propozycji projektowych, poznać specyfikę projektów transgranicznych oraz zapoznać się z wybranymi projektami realizowanymi w ramach Programu w różnych obszarach współpracy polsko-czeskiej. Omówiono również rolę jaką odgrywa Program Interreg V-A w rozwoju regionalnym pogranicza polsko – czeskiego. Uwagę poświęcono także możliwością jakie daje Program w planowaniu kariery zawodowej absolwentów studiów europejskich.W przyszłym roku planowane są kolejne spotkania tym razem w formie warsztatowej z zakresu przygotowywania koncepcji projektów transgranicznych.

 

Pani dr hab. Małgorzacie Michalewskiej-Pawlak serdecznie dziękujemy za zaproszenie a studentom za przybycie i zainteresowanie.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.