rozmiar czcionki: A | A | A

II edycja audycji radiowych Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

03.11.2022 09:58

Dobiegł końca II cykl audycji radiowych Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Głównym celem audycji była promocja Programu Interreg V-A oraz jego efektów i dobrych praktyk wśród opinii publicznej na Dolnym Śląsku. Poprzez promocję zrealizowanych projektów starano się również zachęcić wnioskodawców do aplikowania o środki w rozpoczynającej się właśnie w perspektywie 2021 – 2027.


Audycje poszerzały wiedzę słuchaczy na temat wykorzystywania środków Programu i korzyści płynących dla regionu ze współpracy ze strona czeską. W audycjach zawarty był przekaz związany ze specyfiką współpracy transgranicznej w tym jej pozytywnych efektów w postaci integracji społeczność po obu stronach granicy, wzajemnego poznania, łamania stereotypów czy przełamywania wszelkiego rodzaju barier i ograniczeń.


W ramach całego cyklu w okresie od lipca do października wyemitowano 10 trzyminutowych audycji wraz z zapowiedziami i powtórkami.


Zapraszamy do odsłuchania audycji.


1.    Szlak szkła na polsko-czeskim pograniczu


2.    Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających


3.    Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo”


4.    Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny - Spa 4 Development


5.    Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza


6.    Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza


7.    Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego


8.    Jak ratujecie u was?


9.    Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową


10. Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis


Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom audycji. Merytoryczne i interesujące wypowiedzi pozwoliły przybliżyć słuchaczom istotę transgranicznego Programu. Jesteśmy przekonani, że przyniesie to wymierne efekty w postaci pozytywnego odbioru zrealizowanych polsko – czeskich przedsięwzięć transgranicznych. Natomiast wartość dodana w postaci wzajemnego poznania, przyczyni się do jeszcze lepszej współpracy na pograniczu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska