rozmiar czcionki: A | A | A

CLIMATIC TOWN - Energetyczna Rewitalizacja Miast

                        


Wyniki Konkursu

w ramach projektu „CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast”

na najlepsze inwestycje rewitalizacyjne z uwzględnieniem efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej


 

Komunikat prezentujący wyniki Konkursu w ramach projektu „CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast” na najlepsze inwestycje rewitalizacyjne z uwzględnieniem efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o konkursie

w ramach projektu „CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast”

na najlepsze inwestycje rewitalizacyjne z uwzględnieniem efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej

 

Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na najlepsze inwestycje rewitalizacyjne z uwzględnieniem efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej z nagrodą w postaci dokumentacji technicznych.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Na wykonanie dokumentacji technicznych dla Zwycięzców Konkursu, Organizator Konkursu przeznaczy łącznie środki finansowe w wysokości co najmniej 75 000 euro.

Zgłaszane obiekty użyteczności publicznej powinny być zlokalizowane na obszarze wsparcia Programu w województwie dolnośląskim obejmującym powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski i m. Jelenia Góra.

Wnioskodawcą w konkursie mogą być jednostki samorządu terytorialnego z siedzibą na ww. obszarze wsparcia Programu w województwie dolnośląskim.

Jeden egzemplarz wypełnionego i podpisanego Wniosku o wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej wraz z oświadczeniami w wersji papierowej należy dostarczyć na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
IV piętro (pok. 411)

przy czym za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Sekretariatu Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD

oraz przesłać pocztą elektroniczną jako skan dokumentu na adres: ct@dolnyslask.pl   

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. do godziny 12.00. Dla zachowania terminu obowiązuje data wpływu dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Pan Arkadiusz Suliga, tel. (71) 776 91 37, e-mail: ct@dolnyslask.pl


Dokumenty do pobrania:

Formularz wniosku (edytowalny)

Formularz wniosku (pdf)

Instrukcja wypełniania wniosku

Regulamin konkursu

Karta oceny

Ogłoszenie

Uchwała Nr 3674/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu w ramach projektu "CLIMATIC TOWN - Energetyczna Rewitalizacja Miast" na najlepsze inwestycje rewitalizacyjne z uwzględnieniem efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej i zatwierdzenia Regulaminu Konkursu


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020