rozmiar czcionki: A | A | A

Projekt UPRIGHT

UPRIGHT - Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers - Powszechny profilaktyczny program globalnej interwencji na rzecz odporności, wdrażany w celu poprawy i promocji zdrowia psychicznego wśród nastolatków

 

Ogólnym celem projektu UPRIGHT jest promowanie dobrostanu psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez zwiększanie tzw. odporności psychicznej u młodzieży, dzięki holistycznemu podejściu skierowanemu do młodzieży, rodzin i pracowników oświaty, tworzącemu mentalną kulturę dobrego samopoczucia w szkołach.

Projekt UPRIGHT rozwija interwencję ukierunkowaną na populację młodzieży, która koncentruje się na prewencji zaburzeń psychicznych i promowaniu dobrego samopoczucia nastolatków w wieku 12-14 lat. UPRIGHT wdraża interwencję w pięciu krajach europejskich, w których bierze udział 30 szkół, 300 nauczycieli zawodowych, co najmniej 5992 wczesnych nastolatków i 5992 rodzin oraz ocenia jej skuteczność w zakresie poprawy samopoczucia psychicznego i wyników w szkole. Na koniec programu UPRIGHT ocenia opłacalność interwencji w perspektywie średnio- i długoterminowej .

Projekt UPRIGHT jest pierwszym szkolnym programem interwencji dla nastolatków, który stworzy kulturę promocji zdrowia oraz dobrostanu psychicznego. Jego innowacyjność opiera się na projekcie badawczym, który polega na wielodyscyplinarnym podejściu i zaangażowaniu samej młodzieży oraz jej najbliższego środowiska.

Poniżej aktualne materiały do realizacji programu:

1. Instrukcja wdrażania Upright

2. Monitoring Upright - Dobrostan dla nas 

3. Monitoring Upright - Dobrostan dla wszystkich

4. Najczęściej zadawane pytania - FAQ

5. Dobrostan dla wszystkich - podręcznik dla nauczycieli

6. Dobrostan dla nas - podręcznik dla nauczycieli - www

7. Dobrostan dla nas - podręcznik dla rodzin - www

8. Regionalna adaptacja

9. Wprowadzenia przed wdrożeniem


 

 

Całość projektu UPRIGHT jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Głównym beneficjentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.