rozmiar czcionki: A | A | A

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Szanowni Państwo,


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 6 lutego 2023 r. do godz. 15.30.

Szczegóły podano w załączniku - pobierz


Klauzula informacyjna - pobierz

Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu - pobierz

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze

Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.


Szczegóły ogłoszenia zgodnie z treścią załączonych plików - pobierz


Załącznik nr 1 - pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz
Załącznik nr 3 - pobierz
Załącznik nr 4 - pobierz

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska:

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych;

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc - Szpital Leśne

w  Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12.

Szczegóły ogłoszenia o konkursie zgodnie z treścią załączonego pliku - pobierz.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

Szczegóły ogłoszenia zgodnie z treścią załączonych plików - pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz
Załącznik nr 3 - pobierz
Załącznik nr 4 - pobierz

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra

Szanowni Państwo,


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 28 października 2022 r. do godz. 15.30.

Szczegóły ogłoszenia o konkursie podano w załączniku - pobierz

Klauzula informacyjna do podpisu przez kandydata - pobierz
Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu - pobierz

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

Dyrektor Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu, ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa 2, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Szczegóły ogłoszenia o konkursie zgodnie z treścią załączonego pliku - pobierz

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Centrum Hematologiczno –Transplantacyjnego w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii z siedzibą we Wrocławiu, Plac Hirszfelda 12, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Centrum Hematologiczno – Transplantacyjnego w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Szczegóły ogłoszenia o konkursie zgodnie z treścią załączonego pliku - pobierz

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 we Wrocławiu, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

1. Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego,
2. Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć,
3. Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej XVIII Oddziału Neonatologii.

Szczegóły ogłoszenia o konkursie zgodnie z treścią załączonego pliku - pobierz

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 we Wrocławiu, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

1. Pielęgniarki Oddziałowej I Oddziału Chorób Zakaźnych,

2. Pielęgniarki Oddziałowej II Oddziału Chorób Zakaźnych,

3. Pielęgniarki Oddziałowej IV Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

4. Pielęgniarki Oddziałowej V Oddziału Chirurgii Ogólnej,

5. Pielęgniarki Oddziałowej VII Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Klinicznego,

6. Pielęgniarki Oddziałowej X Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Szczegóły ogłoszenia o konkursie zgodnie z treścią załączonego pliku - pobierz

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki/ Położnej w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki/ Położnej w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Szczegóły ogłoszenia o konkursie zgodnie z treścią załączonego pliku - pobierz
Klauzula informacyjna do podpisu przez kandydata - pobierz
Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu (...) - pobierz

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 6 czerwca 2022r. do godz. 15.30.

Szczegóły podano w załączniku - pobierz

Klauzula informacyjna do podpisu przez kandydata - pobierz
Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu (...) - pobierz

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim

Szczegóły ogłoszenia o konkursie zgodnie z treścią załączonego pliku - pobierz

Klauzula RODO dla kandydatów w konkursie na zastępcę dyrektora - pobierz

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Transplantologicznego, Hematologicznego oraz Immunologii Klinicznej

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, z siedzibą we Wrocławiu, Plac Hirszfelda 12, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Transplantologicznego, Hematologicznego oraz Immunologii Klinicznej.


Szczegóły ogłoszenia o konkursie zgodnie z treścią załączonego pliku - pobierz

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Szanowni Państwo,

w załączeniu ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Szczegóły ogłoszenia o konkursie zgodnie z treścią załączonego pliku - pobierz

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze z siedzibą przy ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 lutego 2022 roku do godz. 15.30.

Szczegóły podano w załączniku - pobierz

Klauzula informacyjna do podpisu przez kandydata - pobierz
Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu - pobierz

KONKURS NA STANOWISKO ORDYNATORA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału Pediatrycznego.
 
Szczegóły ogłoszenia o konkursie zgodnie z treścią załączonego pliku - pobierz

KONKURS NA STANOWISKO ORDYNATORA ODDZIAŁU CHIRURGII DZIECIĘCEJ

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Dziecięcej.
 
Szczegóły ogłoszenia o konkursie zgodnie z treścią załączonego pliku - pobierz

KONKURS NA STANOWISKO ORDYNATORA ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGICZNEGO

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału Otolaryngologicznego.
 
Szczegóły ogłoszenia o konkursie zgodnie z treścią załączonego pliku - pobierz

KONKURS NA STANOWISKO ORDYNATORA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Szczegóły ogłoszenia o konkursie zgodnie z treścią załączonego pliku - pobierz

KONKURS NA STANOWISKO ORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEGO

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału Położniczo - Ginekologicznego.
 
Szczegóły ogłoszenia o konkursie zgodnie z treścią załączonego pliku - pobierz

KONKURS NA STANOWISKO ORDYNATORA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej  Górze w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 
Szczegóły ogłoszenia o konkursie zgodnie z treścią załączonego pliku - pobierz

KONKURS NA STANOWISKO ORDYNATORA ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
 
Szczegóły ogłoszenia o konkursie zgodnie z treścią załączonego pliku - pobierz

Zarząd Województwa Dolnośląskiego po raz drugi ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego po raz drugi ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 stycznia 2022 r. do godz. 15.30.

Szczegóły podano w załączniku - pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz
Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu - pobierz

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 stycznia 2022 r. do godz. 15.30.

Szczegóły podano w załączniku - pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz
Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu - pobierz

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

Szanowni Państwo,

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII DŁUGOTERMINOWEJ W STRONIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ PRZY UL.SUDECKA 3A , 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 2 listopada 2021r. do godz. 15.30

Szczegóły podano w załączniku - pobierz

Konkurs na Stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej We Wrocławiu.

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej We Wrocławiu.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 października 2021 r. do godz. 15.30

Szczegóły przedstawiono w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. do godz. 15.30

Szczegóły podano w załączniku - pobierz

Konkurs na Stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego po raz drugi ogłasza Konkurs na Stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.

Szczegóły podano w załączniku - pobierz


Dokumenty należy składać w terminie do dnia 11 czerwca 2021r. do godz. 15.30

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU - 09.III.2021

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu z siedzibą przy Al.Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 15.30.

Szczegóły podano w załączniku - pobierz

 

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE - 26 luty 2021

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko:

DYREKTORA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE

z siedzibą przy ul. Cieplickiej 126 a, 58-570 Jelenia Góra

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 8 marca 2021 r. do godz. 15.30.

Szczegóły podano w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko ordynatora: IV ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Szanowni Państwo,

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  im. J. Gromkowskiego ul.Koszarowa 5 we  Wrocławiu, w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora:

IV ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Szczegóły podano w załącznikach

Załącznik - pobierz

Konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej

Szanowni Państwo,

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.J.Gromkowskiego we Wrocławiu, ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej XIII Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.J.Gromkowskiego we Wrocławiu.

Szczegóły podano w załączniku:

1) Załącznik 1 

2) Załącznik 2

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze - 22.09.2020

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 2 października 2020 r. do godz. 15.30.

Szczegóły podano w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej - 08.09.2020

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińksiego 6 w Jeleniej Górze.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 września 2020 r. do godz. 15.30.


Szczegóły podano w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko: Zastępcy dyrektora ds. medycznych

Szanowni Państwo,

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ogłasza konkurs na stanowisko: Zastępcy dyrektora ds. medycznych

Szczegóły w Załączniku - pobierz

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu-01.06.2020

Szanowni Państwo,

W załączeniu ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego im.A.Falkiewicza we Wrocławiu.

Szczegóły w załączniku - pobierz

UWAGA!

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 15.30.

Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

Szanowni Państwo,

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 we Wrocławiu, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

Naczelnej Pielęgniarki

Szczegóły podano w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Szanowni Państwo,

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, ogłasza konkurs na stanowisko:

Przełożonej Pielęgniarek

Szczegóły podano w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Szanowni Państwo,

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego ul.Koszarowa 5 we Wrocławiu, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej XVII Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci.

Szczegóły w załączeniu

Załącznik - pobierz

 

Konkurs na stanowisko dyrektora - 14 luty 2020

Konkurs na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu

Załącznik - Pobierz

Konkurs na stanowisko dyrektora - 04 luty 2020

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej z siedzibą we Wrocławiu.

Szczegóły ogłoszenia podano w załączniku.

Załącznik - pobierz

 

Konkurs na stanowisko - Naczelnej Pielęgniarek

Szanowni Państwo,

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu, w
porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko: NACZELNEJ PIELĘGNIARKI.

Szczegóły w załączeniu - pobierz strona 1

Szczegóły w załączeniu - pobierz strona 2

Konkurs na stanowisko ordynatora

Szanowni Państwo,

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.Gromkowskiego we Wrocławiu w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora II oddziału chorób zakaźnych.

Szczegóły w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Szanowni Państwo,

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 we Wrocławiu, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na
stanowisko:

1. Pielęgniarki Oddziałowej VI Oddziału Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Geriatrii,
2. Pielęgniarki Oddziałowej XI Oddziału Pediatrycznego,
3. Pielęgniarki Oddziałowej XII Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży.
4. Pielęgniarki Oddziałowej XIV Oddziału Pediatrycznego – Pulmonologii i Alergologii,
5. Pielęgniarki Oddziałowej XVI Oddziału Immunologii Klinicznej i Pediatrii,
6. Pielęgniarki Oddziałowej XVII Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci.
7. Pielęgniarki Oddziałowej XVIII Oddziału Neonatologicznego.

Szczegóły w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek

Szanowni Państwo,

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul.Dobrzyńska 21/23 we Wrocławiu,
w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, ogłasza konkurs
na stanowisko: Przełożonej Pielęgniarek.

Szczegóły w załączeniu - pobierz

Konkurs na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, z siedzibą przy ul.Grabiszyńskiej 105.

Szczegóły w załączniku - pobierz

Data publikacji ogłoszenia: 24.09.2019r.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im.T.Marciniaka - CRM

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im.T.Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu.

Szczegóły w załączeniu - pobierz

Konkurs na stanowisko: PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ II

Szanowni Państwo,


Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu we Wrocławiu w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:


PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ II


Szczegóły w załączniku - pobierz

Konkurs ofert na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

Szanowni Państwo,


Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy dyrektora ds. medycznych w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy.

Szczegóły w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko:Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej

Szanowni Państwo,
Dyrektor Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu w porozumieniu z DORPiP we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej.

Szczegóły w załączniku - pobierz

03/05/19

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Szanowni Państwo,

Dyrektor Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w 3 oddziałach.

Szczegóły w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko Dyrektora PR w Legnicy

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza Konkurs na stanowisko:
Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

Szczegóły w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko ordynatora SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Szanowni Państwo,

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
w Jeleniej Górze w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora :

SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Szczegóły w załączniku - pobierz

 

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich

Szanowni Państwo,

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w  Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich

Szczegóły w załączniku - pobierz

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko : PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kandydaci spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w załączniku do rozporządzenia MZ z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami (Dz.U.Nr 151.896 ze zm.), oraz w przypadku kandydatów na stanowisko pielęgniarki oddziałowej oddziału anestezjologii i intensywnej terapii spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu MZ z dnia 20.12.2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz.U.2013.15 ze zm.) proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia MZ z dnia  6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze   w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz.U.z 2012., poz. 182 ze zm.) w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia pod adresem:

 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

ul. Ogińskiego 6,

58-506 Jelenia Góra

 

z adnotacją

„Konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

 

Przewidywane miejsce i termin rozpatrywania zgłoszonych kandydatur :

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

do 60 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

 

Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Szanowni Państwo,

Dyrektor Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im.Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora:

Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym

 

Szczegóły w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Połozniczego i.E.Biernackiego w Wałbrzychu

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno -Położniczego i.E.Biernackiego w Wałbrzychu

Szczegóły w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Szanowni Państwo,

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,

 

Szczegóły w załączniku - pobierz

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - Pielęgniarka Oddziałowa

Szanowni Państwo,

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12,
w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, ogłasza konkurs na stanowisko:

1. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
2. Pielęgniarki Oddziałowej Pododdziału Chirurgii Piersi,
3. Pielęgniarki Oddziałowej Pododdziału Urologicznego

Szczegóły w załączeniu - pobierz

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zatrudni lekarza

Szanowni Państwo,

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zatrudni lekarza:

- specjalistę,

- do pracy w pomocy świątecznej.


Szczegóły w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego po raz drugi ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.


Szczegóły w załączniku - pobierz

Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Kardiologii

Szanowni Państwo,

Dyrektor Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

Ordynatora Oddziału Kardiologii

Szczegóły w załączniku - pobierz


Konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w

Jeleniej Górze.

Szczegóły w Załączeniu - pobierz

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji

Szanowni Państwo,

Dyrektor Dolnośląskiego Szpitala im.T.Marciniaka- CMR we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji.

Szczegóły ogłoszenia w załączeniu - pobierz

Konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Szczegóły w załączniku - załącznik

Konkursy na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO
W JANOWICACH WIELKICH ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa


Szczegóły w załączniku - Załącznik