rozmiar czcionki: A | A | AOgłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Uchwałą Nr 2684/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.09.2020 r. w sprawie zlecenia Fundacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Pilotażowy projekt badań przesiewowych w kierunku nowotworów jelita grubego dla Pacjentów z Województwa Dolnośląskiego”.

Sprawę prowadzi Wydział Zdrowia / Departament Zdrowia

Szczegóły podano w załączniku - pobierz

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty - tryb 19a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn."Pilotażowy projekt badań przesiewowych w kierunku nowotworów jelita grubego dla Pacjentów z Województwa Dolnośląskiego.

Załączniki:
1. Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz
2. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty - pobierz

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty - tryb 19a

 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Zdrowie dla regionu'' - organizacja konferencji przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu”.

W dniu 05 marca 2020 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe na realizację zadania publicznego
w zakresie: Polityka zdrowotna i promocja zdrowia pn. „Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Zdrowie dla regionu'' - organizacja konferencji przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; maria.kryszczyńska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 13 marca 2020r.

Szczegóły podano w załączniku:

Załącznik - OFERTA

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z  Uchwałą Nr 1690/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zlecenia  Fundacji Kobieta i Natura realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „ 13 Festiwal Zdrowia, 12 Międzynarodowe Sympozjum Medyczne” realizowanego w okresie od 1.02.2020 r.  do 28.02.2020 r.

Sprawę prowadzi Wydział Zdrowia/ Departament Zdrowia


Szczegóły poniżej w załączniku:


Załącznik - pobierz

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

W dniu 13 stycznia 2020 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Kobieta i Natura z Żernik Wrocławskich na realizację zadania publicznego w zakresie: Polityka zdrowotna i promocja zdrowia pn. „13 Festiwal Zdrowia, 12 Międzynarodowe Sympozjum Medyczne”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia, drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

maria.kryszczyńska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 23 stycznia 2020 r.

Szczegóły poniżej w załączniku:

Oferta - pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu „Polityka zdrowotna i promocja zdrowia” – aktywizacja prozdrowotna i społeczna grup senioralnych w 2019 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 10 lipca 2019 r. podjął uchwałę nr 976/VI/19 w sprawie rozstrzygnięcia  konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu „Polityka zdrowotna i promocja zdrowia” – aktywizacja prozdrowotna i społeczna grup senioralnych w 2019 r.

UCHWAŁA

WYNIKI KONKURSU

Materiały szkoleniowe ze spotkania dla organizacji pozarządowych 31.05.2019

W dniu 30 maja 2019r. odbyło się spotkanie dla organizacji pozarządowych, na którym omówiony został ogłoszony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu Polityki zdrowotnej i promocji zdrowia.Tematem spotkania była prezentacja założeń konkursu i instrukcja właściwego wypełniania dokumentów. Omówiono ponadto wymogi formalne oraz najczęściej popełniane błędy. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi z prezentacji przygotowanej przez doradcę w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych - Pana Andrzeja Stachowiaka, które mogą być pomocne przy tworzeniu oferty realizacji zadania publicznego.

Przykładowy wzór oferty

Tabela nr 7 - Źródła finansowania kosztów realizacji zadania


Tabela pomocnicza do zał. nr 7

Zaproszenie na spotkanie ogłoszone przez Departament Zdrowia w sprawie konkursów z zakresu: polityki zdrowotnej i promocji zdrowia oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

W związku z ogłoszonymi przez samorząd województwa konkursami ofert na realizację zadań publicznych, informujemy o terminie spotkania dla organizacji pozarządowych zainteresowanych składaniem ofert.Ogłoszone konkursy ofert dotyczą zadań publicznych z zakresu:
• polityki zdrowotnej i promocji zdrowia - aktywizacja prozdrowotna i społeczna grup senioralnych,
•profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

 

INFORMACJA

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Polityka zdrowotna i promocja zdrowia” - aktywizacja prozdrowotna i społeczna grup senioralnych

W dniu 20 maja 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 758/VI/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Polityki Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - aktywizacja prozdrowotna i społeczna grup senioralnych

Zadania, warunki realizacji, termin, kryteria oceny formalnej i merytorycznej określa ogłoszenie konkursowe.

UCHWAŁA
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WZÓR OFERTY
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZAŁĄCZNIK NR 6
ZAŁĄCZNIK NR 7
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Osoba do kontaktu: Maria Kryszczyńska, tel. 71 770 43 06
Ewa Maćków, tel. 71 770 42 96

Uchwała nr 721/VI/19 w sprawie zmiany uchwały z 21 maja 2018 r.

Dnia 8 maja 2019 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 721/VI/19 w sprawie zmiany uchwały nr 5387/V/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej.

UCHWAŁA

Uchwała nr 485/VI/19 w sprawie zmiany uchwały z 21 maja 2018 r.

Dnia 12 marca 2019 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 485/VI/19 w sprawie zmiany uchwały nr 5387/V/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej.

UCHWAŁA

Informacja o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 18 lutego 2019 roku.

18 lutego 2019 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 378/VI/19 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. Polityka zdrowotna i promocja zdrowia z przeznaczeniem na "Działanie edukacyjne, profilaktykę, diagnostykę i leczenia niedożywienia u mieszkańców z terenu województwa dolnośląskiego" przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Uchwała

OGŁOSZENIE o ponownym naborze kandydatów na członków Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej

Zarząd Województwa ogłasza uzupełniający nabór kandydatów na członków Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej, skierowany do instytucji publicznych, w tym uczelni wyższych, do których zadań należy podejmowanie działań na rzecz osób starszych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku reprezentujących subregiony Województwa Dolnośląskiego.

Szczegóły poniżej:

- Ogłoszenie
- Uchwała, Regulamin
- Zgoda na przystąpienie
- Karta zgłoszenia
- Zgoda przetwarzanie danych


 


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

W dniu 29 listopada 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Animatorów Kultury, Sportu Masowego, Rekreacji oraz Profilaktyki Zdrowotnej NON IN SOLO PANE VIDIT HOMO z Wrocławia na realizację zadania publicznego w zakresie: Polityka zdrowotna i promocja zdrowia pn.„Spotkanie opłatkowe dla seniorów z osiedli Pilczyce, Kozanów i Popowice płn”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450 z późn. zm. ),można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 7 grudnia 2018 r.

Szczegóły poniżej w załączniku:

OFERTA

Informacja o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 4 września 2018 roku.

Dnia 4 września 2018 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5927/V/18 w sprawie zlecenia dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Tęcza" w Trzebnicy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Po rozpatrzeniu oferty uznano celowość realizacji zadania publicznego pn.„Obchody Jubileuszy 10-lecia SUTW w Trzebnicy i 100-lecia Odzyskania Niepodległości Ojczyzny".

W załączeniu:

Uchwała

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

W dniu 17.07.2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji, na realizację zadania publicznego w zakresie Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia (podać rodzaj zadania publicznego wskazany w pkt. I. 3 oferty) pn. „ODWAŻNI WYGRYWAJĄ – PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW U MŁODYCH LUDZI”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu/Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia, drogą elektroniczną na adres mailowy: ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia Wydział Zdrowia ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 2 sierpnia 2018 r.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

W dniu 17.07.2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Dolnośląskie Forum Integracyjne, na realizację zadania publicznego w zakresie Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia (podać rodzaj zadania publicznego wskazany w pkt. I. 3 oferty) pn. „45 lecie Klubu Honorowych dawców Krwi POLAR WHIRLPOOL”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu/Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia, drogą elektroniczną na adres mailowy: ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia Wydział Zdrowia ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 3 sierpnia 2018 r.

W załączeniu:
Oferta

Informacja o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 4 czerwca 2018 roku.

Dnia 4 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5470/V/18 w sprawie zlecenia Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Po rozpatrzeniu oferty uznano celowość realizacji zadania publicznego pn.„Promocja zdrowia w działaniu – IV Seminarium Naukowe oraz III Konkurs Fotograficzny „Zdrowie – podaj dalej".

W załączeniu:

UCHWAŁA

Informacja o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 4 czerwca 2018 roku.

Dnia 4 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5469/V/18 w sprawie zlecenia Fundacji Wspierajmy Seniorów realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Po rozpatrzeniu oferty uznano celowość realizacji zadania publicznego pn.„I Forum wspierajmy seniorów – Warsztaty dla seniorów".

W załączeniu:

UCHWAŁA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

W dniu 22 maja 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Fundacji „Wspierajmy  Seniorów” z Wrocławia na realizację zadania publicznego w zakresie: Polityka zdrowotna i promocja zdrowia pn.„I Forum wspierajmy seniorów – Warsztaty dla seniorów". Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450 z późn. zm.),można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 6 czerwca 2018 r.

Szczegóły poniżej w załączniku:

OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

W dniu 21 maja 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Kreatywnie dla Zdrowia z Wrocławia na realizację zadania publicznego w zakresie: Polityka zdrowotna i promocja zdrowia pn.„Promocja zdrowia w działaniu – IV Seminarium Naukowe oraz III Konkurs Fotograficzny „Zdrowie – podaj dalej”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450 z późn. zm. ),można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 4 czerwca 2018 r.

Szczegóły poniżej w załączniku:

OFERTA


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresuPolityki Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - aktywizacja grup senioralnych w 2018 r.

W dniu 6 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4875/V/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Polityki Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - aktywizacja grup senioralnych w 2018 r.

Zadania, warunki realizacji, termin, kryteria oceny formalnej i merytorycznej określa ogłoszenie konkursowe.

Osoba do kontaktu: Ewa Maćków, tel. 71 770 42 96

UCHWAŁA
OGŁOSZENIE O KONKURSIE


ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR OFERTY


Konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko : PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko : PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

W dniu 10 listopada 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Artyści Na Bruku z Wrocławia na realizację zadania publicznego w zakresie: Polityka zdrowotna i promocja zdrowia pn."Warsztaty i kolęda w Głuszycy". Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm. ),można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 20 listopada 2017 r.

Szczegóły poniżej w załączniku:

OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

W dniu 5 października 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Artyści Na Bruku z Wrocławia na realizację zadania publicznego w zakresie: Polityka zdrowotna i promocja zdrowia pn."Teatr ze Społecznością - Głuszyca 2017". Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm. ),można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 18 października 2017 r.

Szczegóły poniżej w załączniku:

OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

W dniu 2 października 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez FUNDACJĘ OPIEKA I TROSKA z Wrocławia na realizację zadania publicznego w zakresie: Polityka zdrowotna i promocja zdrowia pn."Praca najlepszą ścieżką do zdrowienia. Program wsparcia osób z doświadczeniem choroby psychicznej.".Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm. ), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 11 października 2017 r.

Szczegóły poniżej w załączniku:

OFERTA

KONKURS NA STANOWISKO ORDYNATORA

Dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:
ORDYNATORA ODDZIAŁU  DZIENNEGO

Szczegóły poniżej w załączniku:

Ogłoszenie:

Konkurs na stanowisko : PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko :

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

 

  • Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Kardiologicznej,
  • Oddziału Chorób Wewnętrznych,
  • Oddziału Pediatrycznego,
  • I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.                                     

    Szczegóły poniżej w załączniku:
    OGŁOSZENIE:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację  zadań publicznych  pn. „Polityka zdrowotna i promocja zdrowia”  - aktywizacja  grup senioralnych oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

UCHWAŁA 3703/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Szczegóły poniżej w załączniku: 

Konkurs zał. 1
zał. 2
zał. 3
zał. 4
zał. 5

Konkurs - ORDYNATOR SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Szanowni Państwo, 

Dyrektor Dolnośląskiego Szpitala im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ponownie ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora:

SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Szczegóły w załączniku

załącznik - pobierz

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Szanowni Państwo,

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU MEDYCYNY PALIATYWNEJ w organizacji.

Szczegóły w załączniku 

KONKURS NA STANOWISKO ORDYNATORA

Szanowni Państwo,

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora oddziału chorób wewnętrznych i geriatrii.

Szczegóły w załączniku poniżej:


OGŁOSZENIE


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt.„Kto Ty jesteś – Teatr Wspomnień”

W dniu 5.09.2016r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku” na realizację zadania publicznego pt. „Kto Ty jesteś – Teatr Wspomnień”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa  oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/komunikaty-konkursy-i-zamowienia-publiczne/
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ewa.mackow@umwd.pl,
oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3 - 5, 50-413 Wrocław do dnia 16.09.2016r.(decyduje data wpływu do Urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.) na realizację zadania publicznego z zakresu Ochrona i

W dniu 14 lipca 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza Twardowskiego na realizację zadania publicznego w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia pn."Rozwiązania istnieją! Program edukacji i pomocy dla osób cierpiących na zaburzenia odżywiania, nadwagę lub otyłość". Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa,ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 27 lipca 2016 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.) na realizację zadania publicznego z zakresu Ochro

W dniu 15 lipca 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Animatorów Kultury, Sportu Masowego, Rekreacji oraz Profilaktyki Zdrowotnej NON IN SOLO PANE VIDIT HOMO na realizację zadania publicznego w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia pn."Organizacja koncertu z okazji Światowego Dnia Seniora". Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 28 lipca 2016 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.) na realizację zadania publicznego z zakresu Ochrona i

W dniu 20 kwietnia 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez FEDERACJĘ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU z Wrocławia  na realizację zadania publicznego w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia pn."X Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku - W poszukiwaniu modelu rozwoju UTW na Dolnym Śląsku".Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej  www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa,
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 27 kwietnia 2016 r.

Szczegóły w załączniku:

OFERTA

W dniu 11 kwietnia 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez FUNDACJĘ OPIEKA I TROSKA z Wrocławia na realizację zadania publicznego w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia pn."I KRAJOWA KONFERENCJA OTWARTEGO DIALOGU".Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 20 kwietnia 2016 r.

 

Szczegóły w załączniku:

OFETRA

W dniu 11 kwietnia 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez STOWARZYSZENIE LUDZI WIEKU SENIORALNEGO z Wrocławia na realizację zadania publicznego w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia pn."DŁUGO ŻYĆ I SPRAWNYM BYĆ":gimnastyka ciała i umysłu.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa,

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 20 kwietnia 2016 r.

 

Szczegóły w załączniku:

OFETRA

06/15/15

KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH W POGOTOWIU RATUNKOWYM W J.GÓRZE

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
PO RAZ DRUGI OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH W POGOTOWIU RATUNKOWYM W J.GÓRZE

Szczegóły w Załączniku

 

 

Załącznik         

pobierz

 

 

03/26/10

KONKURSY - ZDROWIE BIP