rozmiar czcionki: A | A | A

Zmiana sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informujemy, ze zgodnie z Uchwałą Nr 6172/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2022 r. nastąpiła zmiana sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Treść uchwały publikujemy w załączniku.

Uchwała Zarządu Województwa