rozmiar czcionki: A | A | A

Promocja kierunków pielęgniarstwa i położnictwa na dolnośląskich uczelniach

Dodano: 05-10-2020 10:01

Szanowni Państwo,We wrześniu Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski wspólnie z władzami dolnośląskich uczelni promował kierunki studiów pielęgniarstwa i położnictwa. W akcji wzięły udział: •    Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze,•    Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku,•    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu,•    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. W każdej z uczelni odbyła się konferencja prasowa...

[more]

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów...

Dodano: 08-09-2020 13:16

Szanowni Państwo, STYPENDIA DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW I STOPNIA KSZTAŁCĄCYCH SIĘ NA KIERUNKACH PIELĘGNIARSTWO ORAZ POŁOŻNICTWO.Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo.Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium przez Studenta, który spełnia kryteria określone w...

[more]

Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia...

Dodano: 30-06-2020 12:51

Szanowni Państwo, Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 2081/VI/20 z dnia 06 maja 2020 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu, pn:„Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”, realizowanego w ramach Działania 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”, Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

[more]

Pielęgniarka/ Pielęgniarz roku 2019

Dodano: 30-06-2020 12:36

Szanowni Państwo, W dniu 29 czerwca 2020 roku w naszym Urzędzie odbyło się Spotkanie z laureatami XV Konkursu “Pielęgniarka /Pielęgniarz roku 2019” - Innowacje w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej. Wzięli w nim udział Laureaci Konkursu wraz z przedstawicielami swoich Dyrekcji oraz Przedstawicielki władz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Laureatami są Pielęgniarki: Pani Joanna Kosiorek i Pani Violetta Jasicka z Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Pani...

[more]

Program POL-MINOCA

Dodano: 09-03-2020 09:59

Szanowni Państwo,Zawały zabijają kobiety po menopauzie częściej niż rak piersi.Oddział Kardiologii w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. Marciniaka jest ośrodkiem koordynującym ogólnopolski program badania specyficznego przebiegu zawałów u kobiet.Jest to nowatorski w skali kraju program o nazwie POL-MINOCA, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, uruchomiony przez prof. Piotra Ponikowskiego, aktualnie p.o. rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i dr hab. Joannę...

[more]

Bezpłatny program profilaktyczny dla Dolnoślązaków

Dodano: 03-03-2020 12:20

Szanowni Państwo, Rusza nowy bezpłatny program profilaktyczny dla Dolnoślązaków.Wczesna wykrywalność nowotworów ma kluczowe znaczenie dla skuteczności terapii onkologicznej. Potencjalne objawy raka powinny skłonić do szybkiej wizyty u specjalisty, a warunkiem sukcesu jest czujność samych pacjentów. Do  wczesnej wykrywalności dedykowany jest nowy program profilaktyczny wdrażany na Dolnym Śląsku. Nowy projekt zakłada udostępnienie nieodpłatnych testów na krew utajoną – jako nieinwazyjnego...

[more]

Poprawa jakości świadczonych usług Medycznych

Dodano: 07-02-2020 14:32

Szanowni Państwo, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) informuje, że aktualnie realizowany jest ogólnopolski projekt pn. „Poprawa jakości świadczonych usług Medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji...

[more]