rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 14-06-2023 13:19

W dniu 07.06.2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Z Innej Bajki, na realizację zadania publicznego pn. „III Konferencja Świadomej Edukacji - o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu/Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

[more]

Roztrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie...

Dodano: 23-05-2023 08:21

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6913/VI/23 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego” na lata 2023-2025. Program zrealizuje podmiot wykonujący działalność leczniczą - Cogito Sebastian Łaźniak.

[more]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki...

Dodano: 12-04-2023 13:56

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6742/VI/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Województwa Dolnośląskiego” na lata 2023-2025. Program zrealizuje podmiot wykonujący działalność leczniczą - Cogito Sebastian Łaźniak.

[more]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego...

Dodano: 12-04-2023 13:51

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6741/VI/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych  u noworodków i niemowląt – poprawa opieki perinatalnej na terenie Województwa Dolnośląskiego” na lata 2023-2025.Program zrealizuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu.

[more]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie zachowania...

Dodano: 12-04-2023 13:27

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6740/VI/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie zachowania płodności u pacjentów leczonych onkologicznie na terenie Województwa Dolnośląskiego" na lata 2023-2025. Program zrealizuje Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

[more]

Jak zostać dawcą narządów

Dodano: 30-03-2023 11:52

Transplantacja to dla wielu pacjentów szansa na przedłużenie życia. Obowiązuje zasada domniemanej zgody. Oznacza to, że wszyscy jesteśmy potencjalnymi dawcami narządów po śmierci. Transplantacja (inaczej donacja, przeszczep) to operacja polegająca na pobraniu narządu, tkanki lub komórek od dawcy i wszczepieniu go do organizmu biorcy. Przeszczep jest metodą ratowania życia osób ciężko chorych, które potrzebują zdrowego narządu. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo na stronie...

[more]

prOjektLustrO - bezpłatne szkolenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych z terenu Województwa...

Dodano: 22-03-2023 08:46

Rozpoczynamy zapisy na szkolenie dla nauczycieli, którzy chcą realizować w ramach godzin wychowawczych w swoich klasach Program profilaktyki uniwersalnej rekomendowany w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego pn.: „Projekt Lustro”.

[more]