rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 08-03-2024 09:23

W dniu 06.03.2024 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez fundację „W biegu”, na realizację zadania publicznego pn. „Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu/Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy...

[more]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Dodano: 28-02-2024 07:26

Zgodnie z Uchwałą Nr 8251/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Ochrony Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią realizacji zadania publicznego z pominięcie otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 9 984,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Kształtowanie postaw w zakresie pozytywnego odbioru karmienia piersią w miejscach publicznych”....

[more]

Ogłoszenie o możłiwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a

Dodano: 14-02-2024 11:39

W dniu 12.02.2024 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Ochrony Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią, na realizację zadania publicznego pn. „Kształtowanie postaw w zakresie pozytywnego odbioru karmienia piersią w miejscach publicznych”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy...

[more]

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 13-02-2024 13:28

Zgodnie z Uchwałą nr 8170/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Oddziałowi Okręgowemu PCK realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznano celowość realizacji zadania publicznego pn.: „Być Kobietą” Miasteczko Kobiet z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet z PCK i zlecono jego wykonanie. W...

[more]

Realizacja szczepień przeciw Covid-19

Dodano: 18-12-2023 13:10

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 grudnia 2023 r. do wykonywania szczepień przeciw Covid-19 zostały wskazane przychodnie POZ oraz apteki ogólnodostępne, które wystąpią do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o szczepionki przeciw Covid-19. Aktualna lista punktów szczepień, dostępna jest na stronie: https://pacjent.gov.pl/artykul/punkty-szczepien-przeciw-covid-19.Szczepienia są bezpłatne i zalecane. Aktualne i rzetelne informacje dotyczące szczepienia przeciw COVId-19...

[more]

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 29-11-2023 13:09

Zgodnie z Uchwałą nr 7823/VI/2023 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zlecenia Fundacji Homo Sacer realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznano celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród osób dotkniętych kryzysem bezdomności" i zlecono jego wykonanie. Uchwała...

[more]

Ogłoszenie o możłiwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a

Dodano: 16-11-2023 07:48

W dniu 13.11.2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Homo Sacer, na realizację zadania publicznego pn. „Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla streetworkerów”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu/Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...

[more]