rozmiar czcionki: A | A | A

Zakończył się remont przychodni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy

12.11.2019 08:15 08:15

Szanowni Państwo,

Zakończył się remont przychodni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.

W sumie niemal 10 milionów złotych kosztował remont części Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Dzięki modernizacji pacjenci oprócz nowego budynku będą mogli korzystać z nowoczesnego wyposażenia medycznego i sprzętu komputerowego. W otwarciu wyremontowanej przychodni uczestniczył wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

W spotkaniu oprócz dyrekcji placówki uczestniczyli również samorządowcy oraz Elżbieta Witek - Marszałek Sejmu RP. Projekt, dzięki któremu zmodernizowano legnicki Wojewódzki Szpital Specjalistyczny został dofinansowany z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego kwotą ok 7 milionów złotych. Dzięki funduszom unijnym przebudowana została część pomieszczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Projekt ma służyć profilaktyce i leczeniu w trybie ambulatoryjnym pacjentów z obszaru Województwa Dolnośląskiego, a w szczególności z samej Legnicy.

Przebudową zostały objęte budynki głównego kompleksu: I piętro budynku D i łącznika F oraz cześć niskiego parteru budynków H i C. Ponadto placówka zakupiła niezbędne specjalistyczne wyposażenie medyczne oraz sprzęt IT wraz z oprogramowaniem. Przebudowa zakładała dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach realizacji projektu przeprowadzono także niezbędne prace remontowo- budowlane, a także zakupiono sprzęt medyczny (m.in. unit laryngologiczny, fotele do podawania wlewów, unit okulistyczny, autorefraktometr, tonometr aplanacyjny, puftonometr, unit okulistyczny, a także nowe szafy na leki, biurka lekarskie oraz krzesła dla pacjentów w poczekalni.

Istniejące poradnie specjalistyczne nie były remontowane od początku istnienia szpitala. Teraz ich powierzchnia znacznie się zwiększyła z ok 1000 m2 do ponad 1600 m2. To z pewnością wpłynie na komfort obsługi pacjentów i przyczyni się do polepszenia jakości świadczonych usług opieki zdrowotnej – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Dzięki przebudowie nową, dogodniejszą lokalizację, znalazły poradnie chirurgii ogólnej, chirurgii dla dzieci, chirurgii urazowo-ortopedycznej, a także neonatologiczna i kardiologiczna dla dzieci. W znacznie bardziej komfortowych warunkach świadczone będą też usługi dla pacjentów leczonych w poradni chemioterapii. Szpitalne poradnie udzielają rocznie świadczeń prawie 150 tysiącom pacjentów. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy jest największym tego rodzaju centrum w północnej części Województwa Dolnośląskiego.