rozmiar czcionki: A | A | A

Wmurowano kamień węgielny pod Nowy Szpital Wojewódzki

26.10.2010 13:26 13:26

Dzisiejsza uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego oficjalnie rozpoczęła prace przy budowie Nowego Szpitala Wojewódzkiego w zachodniej części Wrocławia przy ul. Kosmonautów.

Akt erekcyjny został podpisany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Marka Łapińskiego, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Jarosława Charłampowicza, Wojewodę Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca, Arcybiskupa, Metropolitę Wrocławskiego Mariana Gołębiewskiego, który również  poświęcił miejsce budowy i Panią Skarbnik Województwa Dolnośląskiego Elżbietę Berezowską. Akt podpisał także Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji Służby Zdrowia Roman Szełemej, Dyrektor Polityki Zdrowotnej Jarosław Maroszek, Prezes Spółki Rafał Guzowski, Dyrektor Szpitala im. T. Marciniaka Marek Nikiel oraz Projektanci Szpitala, Przedstawiciele Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy.


Szpital zostanie wybudowany w zachodniej części Wrocławia przy ul. Kosmonautów w pobliżu budowanej autostradowej obwodnicy Wrocławia. Szpital będzie miał cztery kondygnacje, jego łączna powierzchnia użytkowa wyniesie 48.500 m2.Zaprojektowany szpital jest nowoczesny, funkcjonalny, przyjazny dla pacjentów oraz dla personelu. Pomimo, że bryła budynku jest niezwykle kompaktowa i zwarta, realizuje wiele funkcji. Ułatwi to poruszanie się i komunikację, tak pacjentom, jak i personelowi. Na terenie przylegającym do szpitala zlokalizowano lądowisko dla helikopterów sanitalnych.
Dokumentacja projektowa została ukończona w sierpniu br.

Szpital stanowić będzie nowoczesne centrum opieki zdrowotnej dla mieszkańców zachodniej części Wrocławia oraz Województwa Dolnośląskiego. Zapewni dostęp do stacjonarnej opieki medycznej dla populacji liczącej około 400 tys. osób, a w niektórych wysokospecjalistycznych świadczeniach, dla mieszkańców całego Dolnego Śląska. Z założenia będzie to szpital o charakterze ratunkowym, w którym planuje się roczną liczbę hospitalizacji na około 30 tys. pacjentów. Przewidywana roczna liczba zabiegów operacyjnych – nie mniej niż 12 tys., zaś prognozowana roczna liczba porad ambulatoryjnych wyniesie ok. 60 tys.


Oddziały Szpitala:
- SOR ( Szpitalny Oddział Ratunkowy)
- Anestezjologia i Intensywna Terapia
- Oddział Chirurgii Dziecięcej
- Oddział Neurologii Dziecięcej
- Oddział Kardiologii
- Oddział Chirurgii Ogólnej
- Oddział Neurochirurgii
- Oddział Chirurgii Ortopedycznej i Urazowej
- Oddział Chirurgii Ortopedycznej i Urazowej
- Oddział Otolaryngologii
- Oddział Neurologii i Leczenia Udarów
- Oddział Chirurgii Plastycznej i Urologii
- Oddział  Wewnętrzny
- Oddział Toksykologii
- Oddział Endokrynologii
- Oddział Reumatologii
- Oddział Rehabilitacji


W szpitalu funkcjonować będzie także przychodnia przyszpitalna z 20 poradniami oraz Zakład Rehabilitacji.


Zgodnie z WPI Województwa Dolnośląskiego szpital ma kosztować wraz z wyposażeniem 305 mln zł.  Wartość ostateczna znana będzie po przeprowadzeniu przetargu na realizację II Etapu  oraz po opracowaniu planu wyposażenia medycznego szpitala - wiosną 2011 roku. Inwestycja wraz z wyposażeniem zostanie sfinansowania z dwóch źródełze środków Województwa Dolnośląskiego w wysokości 155 mln zł (pochodzących ze sprzedaży nieruchomości po szpitali im. Babińskiego przy pl. Jana Pawła II) oraz z kredytu w formie finansowania pomostowego, który zaciągnie spółka. Kredyt ma zostać spłacony po sprzedaży nieruchomości po szpitalach im. Marciniaka oraz szpitala Kolejowego, co nastąpi po przeniesieniu działalności tych 2 szpitali do nowego szpitala wojewódzkiego.


I Etap budowy Nowego Szpitala Wojewódzkiego obejmuje wyprzedzające badania archeologiczne wraz z zabezpieczeniem wykopu  poprzez budowę płyty fundamentowej (wrzesień 2010 - maj 2011). Przetarg został już rozstrzygnięty i realizacją pierwszego etapu zajmuje się firma PORR (POLSKA) S.A. z siedzibą w Warszawie. Roboty rozpoczęły się 15 września 2010.
W II Etapie zostanie wybudowany budynek szpitala wraz z lądowiskiem dla helikopterów i zostanie zagospodarowany teren (II kwartał 2011 – IV kwartał 2013 - 30 miesięcy). W III Etapie szpital zostanie wyposażony medycznie (III + IV kwartał 2013).


Rozpoczęcie działalności medycznej szpitala planowane jest na koniec IV kwartału 2013.