rozmiar czcionki: A | A | A

Uruchomienie Programu Pulmonologicznego na Dolnym Śląsku

22.09.2010 15:27 15:27

Dziś odbyła się debata poświęcona uruchomieniu Programu Pulmonologicznego na Dolnym Śląsku oraz Ośrodka Pulmonologicznego dla Górników – Wałbrzych, Sokołowsko, Rozciszów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele społeczności byłych górników i pracowników zagłębia węglowego Wałbrzych –Nowa Ruda, samorządowcy z regionu wałbrzyskiego, pracownicy sanatoriów, lekarze specjaliści, radni oraz władze województwa.

Dyskusja dotyczyła celu, konieczności, korzyści i znaczenia działania w zakresie opieki pulmonologicznej dla rejonu wałbrzyskiego i całego Dolnego Śląska, aspektów społecznych programu, szansy na rozwiązanie wielu problemów epidemiologicznych oraz cywilizacyjnego awansu wielu placówek opieki zdrowotnej i lokalnych społeczności.

Program modernizacji lecznictwa pulmonologicznego na Dolnym Śląsku powinien zmienić w ciągu najbliższych 2-3 lat stan infrastruktury tych placówek i znacząco poprawić warunki pobytu chorych i pracy personelu. Nakłady finansowe w ciągu 3 lat wynieść mają ok. 80 - 100 mln zł. Wśród źródeł finansowania proponowanych zmian należy brać pod uwagę możliwość wykorzystania środków unijnych oraz zaangażowanie samych placówek szpitalnych w ramach wypracowanego zysku.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 20 lipca 2010 r. podjął uchwałę, która umożliwiła ogłoszenie w sierpniu 2010 r. naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (w Priorytecie VIII „Zdrowie”) na inwestycje dotyczące:
- budowy i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej, w tym termomodernizacji i wykorzystania energii słonecznej jako jeden z elementów projektu
- modernizacji/zakupu aparatury i sprzętu medycznego, w tym specjalistycznego dla oddziałów pulmonologicznych wraz z dostosowaniem pomieszczeń.

O wsparcie w ramach naboru będą mogły starać się Zakłady Opieki Zdrowotnej prowadzące specjalistyczne szpitalne lecznictwo pulmonologiczne dla dorosłych i/lub stacjonarną rehabilitację oddechową dla dorosłych.
Nabór wniosków trwa od 31 sierpnia 2010 r. Prowadzony jest w trybie systemowym. Propozycje projektów można zgłaszać do 4 października 2010 r. za pośrednictwem aplikacji internetowej pod nazwą – Baza Projektów Systemowych. W ramach pierwszego etapu na realizację projektów przeznaczono ok. 14 mln zł. Finansowanie drugiego etapu planuje się z podziału Krajowej Rezerwy Wykonania do wysokości 80-100 mln Łącznie.