rozmiar czcionki: A | A | A

Zasady udzielania dotacji podmiotom leczniczym

19.04.2021 08:48 08:48

Departament Zdrowia zaktualizował regulacje dotyczące ubiegania się o dotacje przez podmioty lecznicze.

Informujemy, ze aktualizacji uległy regulacje precyzujące zasady i tryb udzielania dotacji przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Zasady udzielania, realizacji i rozliczania dotacji

Załącznik nr 1_Wydział Restrukturyzacji

Załącznik nr 2_Promocja Zdrowia

Załącznik nr 3_Profilaktyka uzależnień