rozmiar czcionki: A | A | A

STOWARZYSZENIE DOLNOŚLĄSCY SENIORZY

18.10.2017 09:21 09:21

Seniorzy z regionu Dolnego Śląska wiedzą, że zadowolenie z życia to przede wszystkim pozytywny stan ich zdrowia nie tylko  fizycznego ale także   psychicznego i społecznego. Seniorzy mają świadomość, że osiągnięcie pozytywnego stanu zdrowia w dużym stopniu zależy od stylu ich życia, a przede wszystkim od ich aktywności. Właśnie dlatego przez około pięć lat
z wielkim sercem realizowali wszystkie postawione sobie zadania w projektach  „Platforma Wiedzy oraz Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich  Seniorów” oraz „Dolnośląskie Forum Integracji Seniorów”. Realizacja projektów była możliwa dzięki zaangażowaniu Departamentu Polityki Zdrowotnej, obecnie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który był jednym z inicjatorów powstania przedmiotowych projektów. Dolnośląscy seniorzy skupieni głownie wokół realizacji projektu „Platforma Wiedzy oraz Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów” stali się pewniejsi, skuteczniejsi i widoczni w swoich miejscach zamieszkania, a ich czynne zaangażowanie w różnego rodzaju organizacje działające na rzecz ludzi starszych pozwala kontynuować wymianę dwukierunkową: senior - otoczenie, otoczenie - senior. Aktywni dolnośląscy seniorzy nie ograniczają własnej przestrzeni życia i nie izolują się od otoczenia, wyznaczają sobie nowe cele oraz nowe zainteresowania. Kolejne pojawiające się pomysły na aktywność twórczą oraz fizyczną postanowili realizować zakładając Stowarzyszenie Dolnośląscy Seniorzy.Decyzja o przekształceniu ”Platformy Wiedzy oraz Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów” w Stowarzyszenie Dolnośląscy Seniorzy została podjęta między innymi w celu możliwości pozyskiwania środków finansowych na wspólne cele, które sobie wyznaczyli.Stowarzyszenie Dolnośląscy Seniorzy posiada osobowość prawną, zostało zarejestrowane 4 października 2016 r. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.
Głównymi celami Stowarzyszenia jest:
•    inicjowanie aktywizacji społecznej seniorów, w tym seniorów niepełnosprawnych,
•    ochrona i w szerokim zakresie promocja zdrowia seniorów,
•    przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu lub marginalizacji osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych – budowanie właściwego wizerunku starości,
•    oferta edukacyjna,
•    tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej lokalnej społeczności itp.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.