rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z przedstawicielami wojewódzkich organizacji związków i samorządów zawodów medycznych.

22.06.2015 08:27 08:27

W dniu 18 czerwca 2015r. odbyło się kolejne spotkanie Jerzego Michalaka- Członka Zarządu Województwa, Dyrekcji Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa z przedstawicielami wojewódzkich organizacji związków i samorządów zawodów medycznych. Obok przedstawicieli wojewódzkich samorządów i związków zawodowych pracowników ochrony zdrowia w spotkaniu wzięły udział Przewodnicząca oraz Członkini Zarządu Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. Zaproszeni uczestnicy wcześniej otrzymali materiały informacyjne dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego za okres I-IV 2015 r. Po omówieniu sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych, w dyskusji strony związkowe przedstawiły problemy trzech podmiotów tj.: Szpitala im. A. Falkiewcza we Wrocławiu, Specjalistycznego Szpitala im. dra Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz Specjalistycznego Szpitala przy ul.Kamieńskiego we Wrocławiu. Na zakończenie Pan Jerzy Michalak- Członek Zarządu Województwa oraz Jarosław Maroszek - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa zaproponowali aby problemy, których nie będzie można rozwiązać w Szpitalach, przekazać w formie pisemnej do Departamentu. Odnośnie Szpitala im. A. Falkiewcza została zaproponowana bezpośrednia pomoc.