rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z przedstawicielami samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych pracowników ochrony zdrowia Województwa Dolnośląskiego

16.03.2018 14:16 14:16

W czwartek, 15 marca 2018 r., w naszym Urzędzie odbyło się spotkanie Dyrektora Wydziału Zdrowia, Pana Jerzego Sypuły z przedstawicielami wojewódzkich organizacji związków i samorządów zawodów medycznych. Wszyscy zaproszeni  wcześniej otrzymali  wstępne wyniki  finansowe za  2017 r. podmiotów leczniczych Samorządu Województwa. W   dyskusji   prowadzonej   przez  Dyrektora   Wydziału  Zdrowia,   przedstawiciele pracowników  podmiotów  leczniczych  zwrócili  uwagę  m. in. na zwiększenie kosztów przy niewielkim zwiększeniu środków finansowych płatnika tj.  Narodowego Funduszu  Zdrowia. Obecni odnieśli się też do braku realizacji Porozumienia Ministerstwa Zdrowia z Ratownikami Medycznymi. Ponieważ Porozumienie nie stanowi podstawy prawnej do wypłat podwyżek Płac ratownikom medycznym nie dokonano wypłat w niektórych podmiotach. Poruszono też po raz kolejny problem niedostatecznej liczby fachowych pracowników medycznych w stosunku do potrzeb szpitali oraz problem niedofinansowania świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii. Na zakończenie Pan Dyrektor Jerzy Sypuła poinformował, że  następne spotkanie odbędzie się w czerwcu 2018 r. oraz złożył życzenia świąteczne z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.