rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z przedstawicielami samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych pracowników ochrony zdrowia Województwa Dolnośląskiego

13.10.2017 09:42 09:42

W dniu 11 października 2017 r. w odbyła się kolejna edycja w ramach cyklicznych spotkań z przedstawicielami samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych pracowników ochrony zdrowia Województwa Dolnośląskiego, poświęconych zagadnieniom dolnośląskiej ochrony zdrowia. Samorząd Województwa Dolnośląskiego reprezentowali: Pan Jerzy Michalak – Członek Zarządu Województwa oraz Dyrekcja Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa. Pan Jerzy Michalak przedstawił obecnego Dyrektora Wydziału Restrukturyzacji Pana Zbigniewa Mlądzkiego.  W spotkaniu uczestniczył także Pan Zbigniew Hałat – Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych. Wszystkim uczestnikom spotkania wcześniej przekazano dane dot. sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotów leczniczych Samorządu Województwa za m-ce  I – VIII  2017 r. Problemy Ratowników Medycznych Województwa Dolnośląskiego omówił przedstawiciel Związku Zawodowego Ratowników. W trakcie spotkania omawiano bieżące problemy związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach sieci szpitali. Ponownie wskazano na problem deficytu kadr medycznych (szczególnie w odniesieniu do lekarzy i pielęgniarek, ratowników medycznych),
a także na niski poziom nakładów na finansowanie świadczeń zdrowotnych i wynikające z niego ograniczenia i zagrożenia w  dostępności do świadczeń. Wszyscy uczestnicy spotkania przyjęli propozycję Pana Jerzego Michalaka dotyczącą przygotowania wspólnego Stanowiska wskazującego problemy kadrowe i finansowe w związku z siecią szpitali. Uzgodniono, że następne spotkanie odbędzie się jeszcze raz w tym roku.