rozmiar czcionki: A | A | A

III DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD ARTYSTYCZNIE ZAKRĘCONYCH SENIORÓW 2016

20.01.2016 12:49 12:49

Przynależność do zespołów artystycznych jest jedną z najbardziej atrakcyjnych form edukacji, ponieważ ich uczestnicy mają wyjątkową możliwość wyrażania siebie prezentując program przed publicznością. Zatem przykładem lat ubiegłych Departament Zdrowia i Promocji Województwa  wraz z Organizatorami informuje, że dnia 29 lutego 2016 r. godz. 10:00 w Sali Widowiskowej 4 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu (dawniej Kino „Oko”) odbędzie się już III DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. "Bo radość jest w nas". Zainteresowane podmioty  zachęcamy do udziału. 

 

REGULAMIN
III DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEGLĄDU ARTYSTYCZNIE ZAKRĘCONYCH SENIORÓW
PN. „BO RADOŚĆ JEST W NAS” w 2016 roku

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 lutego 2016r. o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej 4 RBLog przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu (dawniej Kino „Oko”) odbędzie się Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest w nas”, którego celem jest:
- zaprezentowanie mieszkańcom Województwa Dolnośląskiego dorobku
        artystycznego seniorów z naszego regionu,
- wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Przeglądu,
- kultywowanie polskich tradycji wśród mieszkańców.

Warunki uczestnictwa: 
 1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć amatorzy tj. soliści, duety, tria, zespoły śpiewacze, zespoły ludowe, chóry, zespoły taneczne oraz kabarety działające na terenie Województwa Dolnośląskiego.
2. Należy przesłać:
4 tytuły utworów, z których 2 zostaną zakwalifikowane do udziału, w tym jeden obowiązkowo a capella (a capella dotyczy chórów i zespołów śpiewaczych, ponadto wykonanie więcej niż 2-ch utworów dyskwalifikuje wykonawcę)
program kabaretowy (skecz, piosenka)
krótką wzmiankę na temat wykonawcy/ców, chóru, zespołu, kabaretu tj. kiedy powstał, ile liczy osób, jakie ma osiągnięcia i kto: chór/zespół/kabaret prowadzi,
informację na temat sprzętu, jaki niezbędny jest do występu.

Ponadto:

1. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów nie może przekroczyć 10 minut.
2. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie zgłoszenia wraz z powyższymi danymi na adres e mail: ewa.mackow@umwd.pl do dnia 23 lutego 2016 roku (po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane).
3. Nieprzesłanie pełnej informacji spowoduje nie wpisanie zgłaszającego na listę uczestników.
4. Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru oraz prezencję wykonawców - /chóru/zespołu/solisty/kabaretu - podczas występu.
5. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
6. Każdy uczestniczący w Przeglądzie otrzyma dyplom uczestnictwa. Artyści, którzy uzyskają pierwsze, miejsce - w każdej kategorii - otrzymają upominki ufundowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
7. Jury może przyznać dodatkowo jedno wyróżnienie.
8. Werdykt jury jest ostateczny.
9.  Laureaci konkursu wezmą udział w koncercie finałowym organizowanym w Radiu Wrocław, który odbędzie się w październiku 2016 r.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystywania tych materiałów do promowania Przeglądu (bez wypłacenia honorarium). Podmioty, które uczestniczyły w I Dolnośląskim Przeglądzie Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest w nas”, mogą wziąć udział w każdej wymienionej powyżej kategorii Dolnośląskiego Przeglądu Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest
w nas”. Chóry zobowiązane są zgłosić się do Biura Przeglądu (tj. Sali Widowiskowej 4 RBLog przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu (dawniej kino „Oko”), najpóźniej do godziny 09:30 przed rozpoczęciem imprezy. Informacje można uzyskać pod nr tel. 71 770-42-96 lub 71 770-43-06

Osoba odpowiedzialna: Ewa Maćków