rozmiar czcionki: A | A | A

Program stypendialny dla studentów III roku

27.10.2021 08:14 08:14

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego z dniem 27 października 2021r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w wysokości 1 500,00 zł brutto miesięcznie, w okresie od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne.

Program stypendialny zakłada przyznawanie stypendium studentowi III roku, który:
- nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
- nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
- uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0;
- podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium przez Studenta, który spełnia kryteria określone w „Zasadach udzielania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne”.

Termin składania wniosków
27.10.2021 – 12.11. 2021 r.

Szczegóły podano w załącznikach:

1)    Treść ogłoszenia - pobierz
2)    Zasady  udzielania stypendiów - pobierz
3)    Wniosek o  przyznanie stypendium - pobierz 
4)    Wykaz podmiotów leczniczych samorządu Województwa Dolnośląskiego – pobierz
5)    Oświadczenie do celów podatkowych WZÓR - pobierz