rozmiar czcionki: A | A | A

Prezydium Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

09.10.2017 12:36 12:36

3 października 2017 r.  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się Posiedzenie Prezydium Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, którego głównymi tematami posiedzenia były wdrażanie reformy ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku oraz finansowanie opieki psychiatrycznej w województwie. Posiedzeniu przewodniczył Cezary Przybylski, przewodniczący Rady. Gościem spotkania był Piotr Gryza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Minister Piotr Gryza przedstawił zebranym główne informacje na temat Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych, który wszedł w życie z dniem 1 października br. Informację tę uzupełnił Andrzej Oćwieja - Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, przedstawiając system nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w województwie dolnośląskim, działającej według nowych zasad. Najwięcej emocji podczas spotkania budziła jednak kwestia niedofinansowania lecznictwa psychiatrycznego na Dolnym Śląsku. W tej sprawie głos zabierali przedstawiciele tego obszaru ochrony zdrowia – goście spotkania. Minister Gryza odpowiadając na pytania, wyjaśnił, że psychiatria nie znalazła się w sieci szpitali, gdyż to jest inny zakres działalności. Funkcjonuje ona często w jednostkach wysokospecjalistycznych. Dodał, iż obecnie trwają prace, aby tę dziedzinę ochrony zdrowia inaczej zorganizować. Zapisy w tej sprawie znalazły się w ustawie związanej z profilaktyką zdrowotną. Ma być zmieniony system finansowania świadczeń w psychiatrii. Planowane jest powstanie centrów psychiatrii środowiskowej. Przedstawiciele szpitali psychiatrycznych podkreślali także, że wyceny procedur leczniczych w psychiatrii są różne w skali kraju. Na Dolnym Śląsku, gdzie istnieje duża liczba placówek leczenia psychiatrycznego, wycena tych procedur jest jedną z niższych w kraju, co przekłada się na poziom finansowania psychiatrii. A to z kolei przy stale rosnących kosztach działalności z przyczyn niezależnych od tych podmiotów (m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia) utrudnia funkcjonowanie tych placówek. Z tego powodu także, co podnosili przedstawiciele organizacji związkowych ze szpitali psychiatrycznych, nie ma możliwości regulowania wynagrodzeń pracowników na poziomie odpowiadającym ich kwalifikacjom. Piotr Gryza  obiecał, że zwróci uwagę na te ten problem i zapewnił, że Ministerstwo będzie pracować nad ujednoliceniem stawek na leczenie psychiatryczne. Andrzej Oćwieja dodał, że również  w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ problematyka niedoszacowania dolnośląskiej psychiatrii jest analizowana i trwają starania, aby zostało to zmienione.