rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

30.10.2023 14:22 14:22

W dniu 26.10.2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Forum Mężczyzn, na realizację zadania publicznego pn. „Kampania męskiej profilaktyki nowotworowej "zdrowe jądra".
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu/Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: ewa.skaradzinska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia Wydział Zdrowia ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 6 listopada 2023 r.

W załączeniu:
Oferta