rozmiar czcionki: A | A | A

Najlepsze Szpitale 2011

17.10.2011 14:50 14:50

Po raz kolejny dziennik „Rzeczpospolita” oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłosiły doroczny ranking najlepszych polskich szpitali, klasyfikując 234 placówki. Wśród nich nie zabrakło placówek z naszego regionu.

Wzorem lat ubiegłych, w gronie finalistów Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali w kategorii placówek publicznych wielospecjalistycznych i onkologicznych oraz monospecjalistycznych (bez onkologicznych), niezmiennie wyróżnione zostały szpitale podległe Samorządowi Województwa Dolnośląskiego.

Zasiadający w komisji konkursowej eksperci oceniali przede wszystkim sposób zarządzania placówką (wymogi sanitarne, infrastruktura, inwestycje, konserwacja sprzętu medycznego, informatyzacja), kondycję finansową (brak długów, płynność oraz dodatni wynik finansowy), jakość opieki jaką szpital oferuje oraz posiadane certyfikaty. Brano pod uwagę także to, czy w szpitalu działa zespół monitorujący bezpieczeństwo pacjenta. Ponadto badano komfort pobytu pacjentów w placówce, uwzględniano składane przez nich skargi oraz przeanalizowano poziom wykształcenia kadry i zarządzanie antybiotykami.

Wśród szpitali podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego, w „złotej setce” znalazły się następujące jednostki:
•    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej 5 we Wrocławiu (zajął 24 miejsce wraz z liczbą uzyskanych punktów 800,48);
•    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy przy ul. Kamińskiego 73 a we Wrocławiu (zajął 35 miejsce wraz z liczbą uzyskanych punktów 776,37);
•    Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu (zajął 42 miejsce wraz z liczbą uzyskanych punktów 769,32);
•    Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej przy ul. Traugutta 116 we Wrocławiu (zajął 58 miejsce wraz z liczbą uzyskanych punktów 743,09);
•    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy (zajął 96 miejsce wraz z liczbą uzyskanych punktów 675,79).

W kategorii szpitali publicznych monospecjalistycznych (bez onkologicznych) na IV miejscu znalazł się Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu (liczba uzyskanych punktów 812,23). Natomiast VII pozycję zajęło Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu (liczba uzyskanych punktów 763,62).

Za najlepsze publiczne i niepubliczne placówki medyczne w województwie uznano:
1.    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej przy ul. Leśnej 27-29 w Świdnicy;
2.    Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 66 w Lubinie;
3.    Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego przy ul. Paderewskiego 10 w Wałbrzychu;
4.    EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią przy ul. Pilczyckiej 144-148 we Wrocławiu;
5.    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej 5 we Wrocławiu;
6.    Dolnośląskie Centrum Chorób Serca MEDINET NZOZ przy ul. Kamieńskiego 73a we Wrocławiu;
7.    Specjalistyczne Centrum Medyczne - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Jana Pawła II 2 w Polanicy-Zdroju;
8.    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy przy ul. Kamieńskiego 73a we Wrocławiu;
9.    Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu;
10.    Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku przy ul. Grabiszyńskiej 105 we Wrocławiu.

Fakt uplasowania się jednostek podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego w „złotej setce” utwierdza w przekonaniu, że codzienny wysiłek wkładany w podnoszenie jakości świadczonych usług oraz infrastrukturę spitali konsekwentnie umacnia ich miejsce w gronie najlepszych, a zarazem bezpiecznych placówek na terenie naszego kraju.