rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja prasowa zdrowa kobieta, silna Polska

29.05.2012 11:43 11:43

Pod patronatem Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz i Wicemarszałka Senatu RP Maria Pańczyk-Pozdziej, odbyła się przed Dniem Matki i w przeddzień Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem debata. W debacie uczestniczył Wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński, parlamentarzyści, politycy, autorytety medyczne i znane Polki. Wszyscy podkreślali jak ważną rolę odgrywa kobieta we współczesnym świecie i debatowali nad tym, jak zmienić rzeczywistość i zachęcić panie do dbałości o zdrowie. Na spotkanie przybyło blisko 200 osób z całej Polski , które reprezentowały organizacje zajmujące się profilaktyką zdrowotną, samorządy i instytucje państwowe.

 

Szczegóły w dziale Promocja i Ochrona Zdrowia