rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja o uzaniu celowoci realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a

05.12.2019 10:05 10:05

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uznał celowość realizacji zadania publicznego pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego – badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 1506/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zlecenia  Fundacji „Razem Wygramy. Fundacja Wspierania Onkologii Dolnośląskiej” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „ Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego – badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn” realizowanego w okresie od 6.12.2019 r.  do 30.12.2019 r.

Uchwała nr 1506/VI/19