rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publcz. - "Znaczenie działalności Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska"

25.08.2023 09:21 09:21

Zgodnie z Uchwałą nr 7354/VI/2023 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Dolnego Śląska złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznano celowość realizacji zadania publicznego pn.  "Znaczenie działalności Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska przy realizacji zadań własnych Gmin i Województwa" i zlecono jego wykonania.


Uchwała nr 7354/VI/23