rozmiar czcionki: A | A | A

DOLNOŚLĄSKA SPOŁECZNA RADA SENIORALNA

11.04.2019 14:11 14:11

Dnia 10-04-2018 r. odbyło się spotkanie organizacyjne osób, które zgłosiły chęć członkostwa w mającej powstać Dolnośląskiej Radzie Senioralnej.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wskazani przez Marszałka z Departamentu Zdrowia oraz Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciel DOPS, przedstawiciel Komisji Społecznej, Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciele różnych organizacji działających na rzecz seniorów z całego województwa, m. in. lokalnych rad senioralnych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych.
Dolnośląska Rada Senioralna zgodnie z projektem zarządzenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego będzie stanowiła organ doradczy i inicjatywny regionalnej polityki na rzecz osób starszych.
Spotkaniu przewodniczyli wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, Dyrektor Departamentu Zdrowia Dominik Krzyżanowski oraz Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Jerzy Komorowski.