rozmiar czcionki: A | A | A

82 miliony dla prywatnej służby zdrowia w uzdrowiskach

29.01.2010 12:15 12:15

Niepubliczne szpitale, przychodnie i sanatoria w dolnośląskich miejscowościach uzdrowiskowych mogą ubiegać się o dotacje na inwestycje pozwalające im rozwinąć prowadzoną w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego działalność.

Najwyższa możliwa do zdobycia przez mikro lub małą firmę dotacja wynosi 4,8 miliona złotych, czyli 60 procent poniesionych na inwestycję wydatków.


W sumie do podziału przeznaczono 20 mln euro, tj. prawie 82,5 mln złotych. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, a trafiają na Dolny Śląsk za pośrednictwem RPO (Regionalnego Programu Operacyjnego). Część programu adresowaną do przedsiębiorców obsługuje Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP). To już 7 konkurs o dotacje dla firm organizowany przez DIP, ale pierwszy, w którym mogą startować wyłącznie NZOZ-y (niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej) prowadzące lecznictwo uzdrowiskowe w jednej z 11 dolnośląskich gmin.


- Dolny Śląsk chce budować swoją markę w Unii Europejskiej wykorzystując potencjał turystyczny i uzdrowiskowy – tłumaczy Barbara Kaśnikowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. - Zależy nam, by w tym konkursie wesprzeć inwestycje, które pozytywnie wpłyną na jakość lecznictwa uzdrowiskowego, a tym samym wzmocnią konkurencyjność regionu.


Firmy, które spełnią wymagania i otrzymają najlepsze oceny złożonych w konkursie projektów, mogą liczyć na dofinansowanie m.in. zakupu nieruchomości, sprzętów i urządzeń, robót i materiałów budowlanych (jeśli będą np. modernizować  posiadane budynki i lokale). Będą mogły rozszerzyć oferty świadczonych usług lecznictwa uzdrowiskowego, wprowadzić dla kuracjuszy nowe usługi na wyższym poziomie, poprawić standard obsługi.

Firmy mają dwa miesiące na przygotowanie wniosków. W tym czasie mogą korzystać z konsultacji pod numerami: 0 71 776 58 12 (-14), pisząc na adres: info.dip@umwd.pl lub odwiedzając Instytucję przy ul. Strzegomskiej 2-4 we Wrocławiu. Bezpłatne szkolenia z wypełniania wniosków odbędą się w DIP 9 i 10 lutego. Na stronie www.dip.dolnyslask.pl znajdują się wszystkie niezbędne informacje i adres, pod którym należy zapisywać się na szkolenie.

Warto pamiętać:


- Dolnośląskie gminy- uzdrowiska to: Cieplice, Czerniawa, Dlugopole, Duszniki, Jedlina, Kudowa, Lądek, Polanica, Przerzeczyn, Szczawno , Świeradów

- W ogłoszonym przez DIP konkursie startować mogą NZOZ- y prowadzące działalność uzdrowiskową w obrębie tych gmin, niezależnie od tego czy mają kontrakty z NFZ

- Wartość netto planowanych przez firmy wydatków kwalifikowalnych, czyli tych które mogą być dofinansowane, musi się mieścić miedzy 100 tys. a 8 mln złotych. Dotacja może wynosić zależnie od wielkości firmy od 40 proc. (duże firmy) do 60 proc. (mikro i małe firmy)

- Przedsiębiorcy wypełniają  wniosek o dofinansowanie korzystając z udostępnionego na stronie www.dip.dolnyslask.pl programu „Generator wniosku” i w dn. 29-31 marca składają dokument w DIP