rozmiar czcionki: A | A | A

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia ksztalcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne

03.10.2023 11:56 11:56

Szanowni Państwo,

 z dniem 5 października 2023 r. rusza nabór wniosków do nowej edycji programu stypendialnego dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne. To już piąta edycja programu stypendialnego.

Termin składania wniosków: 05.10.2023 r. - 30.10.2023 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w wysokości 1 500,00 zł brutto miesięcznie w okresie od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia kształcących się na ww. kierunkach.

 Program stypendialny zakłada przyznawanie stypendium studentowi III roku, który:
  - nie powtarza roku, w którym ubiega się o przyznanie stypendium;
  - nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, w którym ubiega się o przyznanie stypendium;
  - uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0;
  - podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.

 Szczegóły podano w załącznikach:

  - Plakat stypendialny - pobierz
  - Treść ogłoszenia - pobierz
  - Zasady udzielania stypendiów - pobierz
  - Wniosek o przyznanie stypendium - pobierz
  - Wykaz podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Dolnośląskiego - pobierz
  - Oświadczenie do celów podatkowych - pobierz.