rozmiar czcionki: A | A | A

III Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. ”Bo radość jest w nas” - II tura

06.04.2016 14:08 14:08

Szanowni Państwo,

w związku z bardzo dużą ilością zgłoszeń na III Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest w nas”, Departament Zdrowia i Promocji Województwa wraz z Organizatorami informuje, że dnia 18 kwietnia 2016 r. godz. 10:00 w Sali Widowiskowej 4 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu odbędzie się II-ga tura Przeglądu, który honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego, natomiast patroni medialni to: Regionalny Magazyn Seniora oraz Radio Wnet.pl.

Zainteresowane podmioty zachęcamy do udziału.

 

REGULAMIN

III DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEGLĄDU ARTYSTYCZNIE ZAKRĘCONYCH SENIORÓW PN. „BO RADOŚĆ JEST W NAS” w 2016 roku

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2016r. o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej 4 RBLog przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu (dawniej Kino „Oko”) odbędzie się II-ga tura III Dolnośląskiego Przeglądu Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest w nas”, którego celem jest:

- zaprezentowanie mieszkańcom Województwa Dolnośląskiego dorobku

artystycznego seniorów z naszego regionu,

- wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Przeglądu,

- kultywowanie polskich tradycji wśród mieszkańców.

Warunki uczestnictwa:

1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć amatorzy tj. soliści, duety, tria, zespoły taneczne, kabarety, teatry oraz seniorzy piszący poezję, działający na terenie Województwa Dolnośląskiego.

2. Należy przesłać:

tytuł 2 piosenek

program kabaretowy (skecz, sztuki teatralnej, piosenki etc. )

krótką wzmiankę na temat wykonawcy/ców, tj. kiedy powstał, ile liczy osób, jakie ma osiągnięcia i kto: kabaret/teatr/zespół taneczny/duet/solistę prowadzi,

informację na temat sprzętu, jaki niezbędny jest do występu.

Ponadto:

1. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie zgłoszenia wraz z powyższymi danymi na adres e mail: ewa.mackow@umwd.pl do dnia 10 kwietnia 2016 roku (po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane).

2. Nieprzesłanie pełnej informacji spowoduje nie wpisanie zgłaszającego na listę uczestników.

3. Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru oraz prezencję wykonawców – duetu/solisty/kabaretu - podczas występu.

4. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

5. Każdy uczestniczący w Przeglądzie otrzyma dyplom uczestnictwa. Artyści, którzy uzyskają pierwsze,

miejsce - w każdej kategorii - otrzymają upominki ufundowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

6. Jury może przyznać dodatkowo jedno wyróżnienie.

7. Werdykt jury jest ostateczny.

8. Laureaci konkursu wezmą udział w koncercie finałowym organizowanym w Radiu Wrocław, który odbędzie się

w październiku 2016 r.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystywania tych materiałów do promowania Przeglądu (bez wypłacenia honorarium). Podmioty, które uczestniczyły w I Dolnośląskim Przeglądzie Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest w nas”, mogą wziąć udział w każdej wymienionej powyżej kategorii Dolnośląskiego Przeglądu Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest w nas”. Wykonawcy zobowiązani są zgłosić się do Biura Przeglądu (tj. Sali Widowiskowej 4 RBLog przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu (dawniej kino „Oko”), najpóźniej do godziny 09:30 przed rozpoczęciem imprezy. Informacje można uzyskać pod nr tel. 71 770-42-96 lub 71 770-43-06

Osoba odpowiedzialna: Ewa Maćków