rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie grypy roboczej w sprawie organizacji "Dolnośląskiego Forum Rynku Pracy"

Dodano: 04-02-2020

Ustalaniem programu, listy prelegentów i uczestników panelów zajmowała się grupa robocza pracująca nad kształtem konferencji „Dolnośląskie Forum Rynku Pracy”.  Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego przy współudziale partnerów z Rady – Dolnośląskich Pracodawców, a także Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Opiekę merytoryczną sprawuje Uniwersytet Ekonomiczny we...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 20-01-2020

Ustalenie problematyki i harmonogramu pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego na rok 2020 oraz przedstawienie bieżących prac nad przygotowaniem Dolnośląskiego Forum Rynku Pracy organizowanym przez Radę były głównymi tematami posiedzenia Prezydium pod przewodnictwem Artura Mazurkiewicza z Dolnośląskich Pracodawców.Wstępny program Forum przedstawił Artur Sawrycz, który koordynuje przygotowania do konferencji. (w załączeniu). W trakcie dyskusji Marek Woron z BCC...

[more]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 09-12-2019

Wręczenie nominacji nowym członkom WRDS WD, przyjęcie uchwał w sprawie nowych przewodniczących oraz opinii w sprawie „Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2019 rok były głównymi punktami programu ostatniego spotkania Rady w 2019 roku. Posiedzenie zostało zwołane przez dwóch wiceprzewodniczących: Kazimierza Kimsę (NSZZ Solidarność) oraz Marka Worona (BCC).   W związku z objęciem mandatu Posła RP przez Pawła Hreniaka, Wojewody Dolnośląskiego, przewodniczącego WRDS WD w...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. rozwoju regionalnego WRDS WD

Dodano: 03-12-2019

Prezentacja Ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji 2011-2020 oraz informacja na temat współpracy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami w zakresie finansowania i rozliczania dotacji oraz rodzajów wsparcia z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą oraz Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym były tematami posiedzenia Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Zespołu, Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC....

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 26-11-2019

Sprawy formalne związane z powołaniem przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego do końca br. oraz nowego przewodniczącego na kadencję 2020, a także wskazaniem nowej przewodniczącej Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie zostało zwołane przez dwóch wiceprzewodniczących WRDS WD – Marka Worona, BCC i Kazimierza Kimsę, NSZZ Solidarność na podstawie  § 4., pkt. 5. Uchwały...

[more]

Spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dodano: 23-10-2019

Rodzaje i obszary wsparcia małych i średnich przedsiębiorców były tematem spotkania z nowo powołanym Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Adamem Abramowiczem. Gość został zaproszony do Wrocławia przez Dolnośląski Oddział Pracodawców i Przedsiębiorców, a współorganizatorami przedsięwzięcia  była Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego WD oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej i Loża Dolnośląska BCC. W trakcie spotkania Rzecznik prezentował najciekawsze sprawy, którymi...

[more]

Szkolenie dla Członków WRDS WD

Dodano: 17-10-2019

17 i 18 października 2019 r. członkowie WRDS WD uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu nt. „Techniki interwencji i socjotechniki stosowane w kryzysie społecznym” w Polanicy Zdroju. Szkolenie prowadziła trenerka z firmy „Zatorski Consulting”.W Polanicy Zdroju odbyło się także wyjazdowe posiedzenie Prezydium WRDS WD, na którym ustalono wstępnie plan najważniejszych wydarzeń na rok 2020 oraz wyłoniono kandydata na przewodniczącego Rady na następną kadencję. W 2020 roku pracami Rady kierował będzie...

[more]