rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie on-line Prezydium WRDS WD

Dodano: 07-05-2020

Przyjęcie stanowisk: wsparcia działań związanych z uruchomieniem specjalnego konkursu dotyczącego wsparcia firm MŚP w obszarze transformacji cyfrowej oraz zmiany przepisów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych o powierzchni do 1 ha, a także decyzja o wznowieniu prac Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD były głównymi punktami posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Artur Mazurkiewicz.Ponadto członkowie Prezydium wysłuchali informacji Cezarego...

[more]

Posiedzenie on-line Zespołu doraźnego WRDS WD

Dodano: 29-04-2020

Podczas drugiego posiedzenia on-line Zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, które prowadził Marek Woron, Koordynator Zespołu, omawiano następujące zagadnienia: 1.    Sytuacja w dolnośląskich szpitalach związana z nadzwyczajnymi działaniami w związku z pandemią koronawirusa oraz propozycja wymiany informacji pomiędzy zarządzającymi jednostkami ochrony zdrowia a grupami społecznymi oferującymi pomoc...

[more]

Posiedzenie on-line Zespołu doraźnego WRDS WD

Dodano: 22-04-2020

Najważniejsze zadania, zakres działania i tryb pracy Zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 WRDS WD zostały przedstawione na pierwszym posiedzeniu on-line Zespołu, które odbyło się 22 kwietnia br. Spotkanie prowadził Marek Woron, wiceprzewodniczący WRDS WD, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC.Zespół został powołanym Uchwałą nr 2/2020 Prezydium WRDS WD w dniu 9 kwietnia br. na wniosek Marka Worona. Celem działań Zespołu...

[more]

Spotkanie on-line partnerów społecznych WRDS WD

Dodano: 15-04-2020

Ustalenia dotyczące organizacji pracy Zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 WRDS WD oraz informacje na temat bieżącej sytuacji gospodarczo-społecznej związanej z kryzysem epidemiologicznym były najważniejszymi punktami spotkania partnerów społecznych z WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Artur Mazurkiewicz.Zgodnie z ustalaniami dotyczącymi pracy Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa...

[more]

Posiedzenie on-line Prezydium WRDS WD

Dodano: 09-04-2020

Informacja na temat bieżących działań związanych z pandemią koronawirusa, przyjęcie stanowiska w sprawie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz uchwały o powołaniu zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związkuz zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 były tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 9 kwietnia 2020 r. Spotkanie odbyło się on-line poprzez komunikator internetowy...

[more]

Spotkanie on-line partnerów społecznych WRDS WD

Dodano: 03-04-2020

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) w dniu 3 kwietnia 2020 r. zostało zorganizowane w trybie on-line posiedzenie partnerów społecznych z Wojewódzkiej Rady Dialogu...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 18-02-2020

Ustalenie kandydatury na przewodniczącego Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej, tematyki i terminu posiedzenia marcowej Rady oraz weryfikacja stanowisk, opinii i apeli WRDS WD z lat 2017-2019 były głównymi tematami posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący Artur Mazurkiewicz.Członkowie Prezydium zaakceptowali przedstawioną przez Marka Worona, Kanclerza Loży Dolnośląskiej BCC, kandydaturę Marka...

[more]