rozmiar czcionki: A | A | A

Szkolenie dla członków WRDS WD, Karpacz, Hotel Green Mountain

Dodano: 16-09-2021

„Zarządzanie zmianą w świecie VUCA” było tematem szkolenia dla członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Odbyło się ono w dniach 16-17 września 2021 r. Za organizację i przeprowadzenie wykładów oraz warsztatów odpowiedzialna była firma NOW-A Sp. z o.o. z Warszawy. Członków Rady szkolili Jarosław Guc i Tomasz Król. 

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 22-07-2021

Konflikt w zespole baletowym w Operze Wrocławskiej był tematem posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Uczestniczyli w nim także Halina Ołdakowska, dyrektor Opery Wrocławskiej oraz Grzegorz Ćwiertniewicz, dyrektor Wydziału Kultury UMWD.Z wnioskiem o włączenie pod obrady Prezydium WRDS WD sprawy związanej z konfliktem pomiędzy kierownikiem zespołu baletowego a jego członkami wystąpił Kazimierz Kimso,...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 08-07-2021

Sytuacja pracownicza w Operze Wrocławskiej ora przyjęcie stanowiska w sprawie projektu Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie prowadził Artur Mazurkiewicz, wiceprzewodniczący Rady, Prezes Dolnośląskich Pracodawców. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad kwestii pracowniczych w Operze Wrocławskiej złożył NSZZ Solidarność. Organizacja związkowa zarzuca dyrektor opery brak współpracy, niereagowanie na, ich zdaniem, trwający od...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 25-06-2021

Sytuacja pracownicza w Operze Wrocławskiej, projekt zapisów ustawowych wprowadzającej opłatę od urządzeń elektronicznych, informacja ze spotkania z Wicepremierem Jarosławem Gowinem, Przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego z przewodniczącymi wrds-ów oraz dyskusja na temat stanowiska w sprawie sytuacji na rynku aptecznym (problemy 1% i AdA) były tematami posiedzenia Prezydium w dniu 25 czerwca br. Spotkanie prowadził wiceprzewodniczący WRDS WD, Marek Woron.Sprawę narastającego konfliktu pomiędzy...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 22-04-2021

Dyskusja dotycząca sytuacji na rynku aptecznym na Dolnym Śląsku z udziałem przedstawicieli tego sektora gospodarki oraz przedstawicielki Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu było głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 22 kwietnia 2021 r. Spotkanie prowadził przewodniczący Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.       Przedstawienie sytuacji na rynku aptecznym (problemy 1% i AdA) oraz omówienie ryzyk związanych z problemami 1% i AdA i...

[more]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WD

Dodano: 23-03-2021

Nominacje nowych członków WRDS WD, podjęcie Uchwały nr 2/2021 r. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w sprawie: wskazania kandydata na członka Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu oraz bieżąca informacja związana z Narodowym Programem Szczepień były tematami posiedzenia WRDS WD w dniu 23 marca 2021 r. Spotkanie prowadził przewodniczący Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie było prowadzone w...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 23-03-2021

Zatwierdzenie Uchwały nr 2/2021 r. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w sprawie: wskazania kandydata na członka Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu oraz sprawy bieżące były tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 23 marca br. Spotkanie prowadził przewodniczący Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Kandydaturę Andrzeja Otręby (OPZZ) do Rady Oddziału NFZ partnerzy społeczni ustalili na spotkaniu...

[more]