rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 27-04-2023

Dyskusja nt. dalszych działań Prezydium WRDS WD w sprawie spółki Polregio,  sytuacja w Zakładach Porcelany Stołowej „Karolina” z Jaworzyny Śląskiej oraz stanowisko Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność w sprawie taryf dotyczących wody były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski.Wojewoda przekazał najnowsze informacje dotyczące sytuacji związanej ze strzelińskim szpitalem. Zostało zawarte...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 22-03-2023

Sytuacji spółki POLREGIO S.A. w związku z planowanym zmniejszeniem pracy przewozowej o 45 proc. w roku 2024 poświęcone było posiedzenie Prezydium WRDS WD.  Spotkanie prowadził przewodniczący Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji związkowych spółki POLREGIO, którzy przedstawili argumenty przewoźnika obsługującego część rynku przewozów regionalnych na Dolnym Śląsku. Po dyskusji ustalono, że wypracowane zostanie stanowisko w tej...

[more]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WD

Dodano: 14-03-2023

Problematyce związanej z obecnością obywateli Ukrainy – uchodźców wojennych na Dolnym Śląsku oraz związanych z tym procesów asymilacji i wyzwań temu towarzyszących poświęcone było posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący WRDS WD Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski.Propozycję tematu posiedzenia Rady zgłosił przewodniczący Obremski, uznając, iż konieczne jest wypracowanie kompleksowej diagnozy sytuacji obywateli...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 07-02-2023

Ustalenie dalszego planu działań związanego z sytuacją opieki zdrowotnej w powiecie strzelińskim oraz informacja związane z planowanym posiedzeniem Rady na temat sytuacji obywateli Ukrainy przebywających na Dolnym Śląsku były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie prowadził Jarosław Obremski, Przewodniczący WRDS WD, Wojewoda Dolnośląski.W związku z kolejną odmową dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu dr. Jakuba Berezowskiego uczestniczenia w kolejnym...

[more]

Spotkanie partnerów społecznych

Dodano: 31-01-2023

Spotkanie partnerów społecznych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego poświęcone było kwestii reaktywowania Forum Partnerów Społecznych oraz dyskusji nad bieżącymi sprawami, którymi zajmuje się Rada.

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 23-01-2023

Przyjęcia stanowiska w sprawie uwag do Regulaminu Komitetu Monitorującego, wybór przedstawiciela WRDS WD do prac w Regionalnym zespole roboczym ds. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ oraz informacja o sporze w firmie Kaufland, a także sprawozdanie z posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej dotyczącego sytuacji opieki zdrowotnej w powiecie strzelińskim w związku z likwidacją oddziałów w Szpitalu w Strzelinie były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD

Dodano: 04-01-2023

Sytuacji opieki zdrowotnej w powiecie strzelińskim w związku z likwidacją oddziałów w Szpitalu w Strzelinie poświęcone było pierwsze w nowym składzie posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Obradom przewodniczył Marcin Krzyżanowski, przewodniczący Zespołu, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Problematykę tę omawiano już na posiedzeniu Prezydium WRDS WD w listopadzie 2022 r. Rozmawiano o sprzedaży...

[more]