rozmiar czcionki: A | A | A

Priorytety

Kierunki i cele działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie współpracy zagranicznej określa uchwała Sejmiku w sprawie przyjęcia "Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego".

 Prace nad priorytetami współpracy zagranicznej Dolnego Śląska rozpoczęły się 20 stycznia 1999 r. Sporządzony w ich efekcie projekt, po poprawkach wprowadzonych przez Zarząd i sejmikową Komisję Współpracy Zagranicznej, został uchwalony 30 kwietnia 1999 r. na sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, uchwała została przekazana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a po uzyskaniu akceptacji tego organu – przyjęta przez Sejmik w dniu 30 lipca 1999 r.

 W roku 2004 Komisja Współpracy Zagranicznej zainicjowała aktualizację "Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego". W kontekście nowej sytuacji polityczno-gospodarczo-społecznej, dokument uchwalony tuż po wprowadzeniu na szczeblu regionalnym reformy samorządowej w dużym stopniu się zdezaktualizował. Przygotowany projekt zmienionych "Priorytetów...", zaakceptowany przez Ministra Spraw Zagranicznych, w dniu 27 października 2005 r. został przyjęty Uchwałą Nr XVII/625/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego”.

 Ze względu na potrzebę dostosowywania dokumentu do obowiązującego stanu współpracy zagranicznej regionu, tekst „Priorytetów...”  został znowelizowany na podstawie dwóch uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego:

- Uchwała Nr VI/48/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/625/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie przyjęcia „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego”;

- Uchwała Nr XXI/288/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/625/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie przyjęcia „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych do ostatniej uchwały zgłosiło poprawki, w związku z czym opracowany został nowy tekst, przyjęty w dniu 18 czerwca 2009 r. uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLII/660/09 w sprawie przyjęcia "Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego". Nowy dokument uzyskał zgodę Ministra Spraw Zagranicznych, a tym samym wszedł w życie w dniu 28 września 2009 r.

W obliczu nowych wyzwań stojących przed Województwem Dolnośląskim i podyktowanych sytuacją geopolityczną w Europie i na świecie, w roku 2016 Komisja Współpracy Zagranicznej rozpoczęła pracę nad nowym kształtem "Priorytetów ...".  Dokument został przyjęty w dniu 31.03.2016 r. uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XX/544/16 w sprawie przyjęcia "Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego".

 

Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego