rozmiar czcionki: A | A | A

Organizacje międzynarodowe

Województwo Dolnośląskie jest członkiem lub jest zaangażowane w działalność następujących międzynarodowych inicjatyw, stowarzyszeń społeczności regionalnych i tematycznych sieci współpracy:


- Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.,
- Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN),
- Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi (ARGE),
- Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy - EUWT z o.o.,
- Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX,
- Europejska Sieć Społeczna (ESN),
- Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej (ALDA),
- Partnerstwo Odra – nieformalna inicjatywa województw i landów leżących przy granicy polsko – niemieckiej.