rozmiar czcionki: A | A | A

Wizyta marszałka w rosyjskim Obwodzie Leningradzkim

08.07.2008 09:23

Od 9 do 11 lipca marszałek Marek Łapiński przebywał w Sankt-Petersburgu. Celem delegacji było podsumowanie pięcioletniej współpracy między Dolnym Śląskiem a Obwodem Leningradzkim oraz wytyczenie kierunków dalszych wspólnych działań.

Marszałek gościł w Sankt-Petersburgu na zaproszenie Walerego Serdiukowa, gubernatora Obwodu Leningradzkiego. Podczas rozmów podsumowano współpracę międzyregionalną przede wszystkim w dziedzinie edukacji, kultury i wymiany młodzieży.

Przedstawiciele władz Dolnego Śląska i Obwodu Leningradzkiego rozwali także możliwość podjęcia innych wspólnych działań. Z Aleksandrem Pietrowiczem Hudilajnenem, przewodniczącym Prezydium Rady Podmiotów Administracyjnych Obwodu Leningradzkiego oraz Iwanem Filipowiczem Habarowem, przewodniczącym Zgromadzenia Ustawodawczego Obwodu Leningradzkiego marszałek rozmawiał na temat współpracy między Sejmikiem Województwa Dolnośląskiego i Zgromadzeniem Ustawodawczym Obwodu Leningradzkiego, jak również samorządami lokalnymi obu regionów.


Porozumienie o współpracy międzyregionalnej przedstawiciele władz Dolnego Śląska i Obwodu Leningradzkiego podpisali w sierpniu 2003 roku