rozmiar czcionki: A | A | A

Projekt "P4G - Partnerstwo na dobre" rozpoczęty

03.10.2008 13:13

W dniu 1 października 2008 roku w hotelu Mercure Panorama we Wrocławiu odbyła się konferencja inaugurująca projekt „P4G – Partnerstwo na dobre” realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Priorytet 9 - Polityka regionalna i działania transgraniczne).

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz regionów partnerskich oraz ponad 150. zaproszonych gości z jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wraz z partnerami społeczno-gospodarczymi. W czasie konferencji prelegenci omówili zagadnienia współpracy międzyregionalnej, oraz Mechanizmy Finansowe: Norweski i EOG.

Konferencję poprzedziło dwudniowe spotkanie grupy roboczej. W trakcie pierwszego dnia zaprezentowano poszczególne regiony oraz możliwości wzajemnej współpracy. Dyrektorzy poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego przedstawili zakres swojej działalności oraz realizowane i planowane projekty. Drugiego dnia omówiono zasady współpracy w ramach projektu „P4G – Partnerstwo na dobre”.


Celem ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności zarządzania polityką regionalną i promowanie rozwoju Województwa Dolnośląskiego, szczegółowym celem jest natomiast poprawa komunikacji i jakości współpracy międzynarodowej. Dolny Śląsk jest promotorem projektu, realizowanego przy współpracy z regionami partnerskimi: Alzacją (Francja), Emilią Romanią (Włochy), Kirowogradem (Ukraina), Krajem Basków (Hiszpania), Styrią (Austria), West Midlands (Wielka Brytania). Całkowity planowany koszt projektu wynosi ponad 555 tys. euro, kwota dofinansowania ze środków norweskich ponad 472 tys. euro, natomiast dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego 83 tys. euro, co stanowi 15% ogólnych kosztów.

Uczestnicy konferencji i spotkania grupy roboczej:

    * Marek Łapiński – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
    * Jarosław Spyra – Dyrektor Departamentu Strategii Planowania Polityki Zagranicznej, Ministerstwio Spraw Zagranicznych
    * Małgorzata Zalewska – Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej,  Ministerstwio Rozwoju Regionalnego
    * Grażyna Węclewska – Dyrektor Władzy Wdrażającej Programy Europejskie
    * Mariusz Kasprzyk – Z-ca Dyrektora Władzy Wdrażającej Programy Europejskie
    * Jorge Ferandez – Dyrektor Baskijskiej Platformy Biznesu, Kraj Basków
    * Ewa Kaucz – ARAW, Kraj Basków
    * Victor Serpokrylov – Deputy Chairman, Kirowograd
    * Olena Vlasova – Specjalista ds. Stosunków Międzynarodowych, Kirowograd
    * Eva Zoberer-Brandner – European Affairs and External Relations, Styria
    * Johannes Steinbach – European Affairs and External Relations, Styria
    * Jean-Paul Heider – Vice-President, Alzacja
    * Vera Nette – Wyceryrektor w Dyrekcji Współpracy i Kontaktów Zagranicznych, Alzacja
    * Michelle Karcher – Dyrekcja Współpracy i Kontaktów Zagranicznych, Alzacja
    * Roger Lawrence – Z-ca Przewodniczącego Regionalnego Zgromadzenia West Midlands, West Midlands
    * John Bloomfield – Head of European Policy Advantage West Midlands, West Midlands
    * Karolina Medwecka-Piasecka – Transational Working Advistor, West Midlands
    * Claudia Cane, European Policies and International Relations, Emilia Romania
    * Germana De Carli, European Policies, Emilia Romania