rozmiar czcionki: A | A | A

Niemcy interesują się siecią komunikacyjną na Dolnym Śląsku

31.08.2009 14:48

W dniu 26 sierpnia 2009 r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego spotkanie dla przedstawicieli landów niemieckich graniczących z Polską na którym zaprezentowano „Wytyczne kierunkowe do kształtowania sieci drogowej i kolejowej w Województwie Dolnośląskim”.

Dokument ten został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Uchwałą Nr 2918/III/09 z dnia 16 czerwca 2009 r. Organizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele niemieckich landówSaksonii, Berlina i Brandenburgii oraz Heidrun Jung - Zastępca Konsula Niemiec we Wrocławiu. Spotkanie prowadzili Grzegorz Roman – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Maciej Zathey – Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu.
Dokument „Wytyczne kierunkowe…” został zaprezentowany z zaakcentowaniem powiązań komunikacyjnych pomiędzy Dolnym Śląskiem a Republiką Federalną Niemiec. Opracowanie spotkało się z dużym zainteresowaniem strony niemieckiej, która doceniła fakt sporządzenia wizji transportu drogowego i kolejowego na Dolnym Śląsku, a jednocześnie podkreśliła potrzebę usprawnienia powiązań komunikacyjnych pomiędzy oboma krajami, zwłaszcza powiązań kolejowych.
Partnerzy z Niemiec wykazali zainteresowanie udziałem w procesie opiniowania dokumentu. Członek zarządu Grzegorz Roman złożył deklarację przekazania „Wytycznych kierunkowych…” do opiniowania, po ostatecznych korektach opracowania, które obecnie są wprowadzane.