rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Dodano: 21-06-2013

Zarząd i Zespół Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych skałda serdeczne podziękowanie Wicemarszłkowi Województwa Doolnośląskiego Radosławowi Mołoniowi za pomoc w realizacji wydarzenia Targi NGO 2013, podczas których dolnośląskie organizacje pozarządowe mogły zaprezentować swoją działalność dla społeczeństwa w obszarze pożytku publicznego.

[more]

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

Dodano: 18-06-2013

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów pragnie poinformować, że w uznaniu załsug i zaangażowania Wicemarszałka Radosława Mołonia, dla upamiętnienia miejsc Pamięci Narodowej we Wrocławiu i na terenie województwa Dolnośląskiego, wystąpił z wnioskiem do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, o przynanie Panu Wicemarszałkowi Radosławowi Mołoniowi Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej .

[more]

Podziękowanie

Dodano: 17-06-2013

Podziękowanie dla wicemarszałka województwa dolnośląskiego Radosława Mołonia od starosty oleśnickiego Zbigniewa Potyrały za współpracę i pomoc w realizacji projektu "Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku".

[more]

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krzydlinie Małej

Dodano: 17-06-2013

Podziękowanie dla wicemarszałka województwa dolnośląskiego Radosława Mołonia od dzieci z Placówki "Wiosna" w Krzydlinie Małej za dary serca przekazane z okazji dnia dziecka 2013r.

[more]

Wicegubernator Obwodu Leningradzkiego Nikołaj Jemeljanow

Dodano: 06-06-2013

Wyrazy wdzięczności dla Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia za ciepłe przyjęcie delagacji z Obwodu Leningradzkiego na Dolnym Śląsku w dniach 19-22 maja 2013 r., a także podziękowania dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za pomoc i organizację delegacji.

[more]

Otwarte Powiatowe Zawody Pływackie

Dodano: 04-06-2013

Podziękowanie dla Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia od Prezesa Zarządu Centrum Turystyczno-Sportowego Pawła Marciniaka za objęcie zawodów honorowym patronatem oraz ufundowanie zwycięskich pucharów.

[more]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci w Wierzbicach

Dodano: 04-06-2013

Podziękowanie dla Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia od zarządu fundacji "Pomóżmy Dzieciom Niepełnosprawnym w Wierzbicach" oraz dyrekcji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wierzbicach za wieloletnią współpracę, życzliwe wsparcie i udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów wycieczki do Suwałk i Wigierskiego Parku Narodowego.

[more]