rozmiar czcionki: A | A | A

Kultura+Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek"

Dodano: 21-11-2013

Podziękowanie dla wicemarszałka województwa dolnośląskiego Radosława Mołonia od burmistrza Gminy Wołów pana Dariusza Chmury za dofinansowanie i pomoc przy realizacji inwestycji w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek"

[more]

Fundacja im. Jerzego Szmajdzińskiego

Dodano: 21-11-2013

Podziękowanie dla wicemarszałka województwa dolnośląskiego Radosława Mołonia od prezesa zarządu Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego pana Andrzeja Dobrowolskiego za finansowe wsparcie imprezy plenerowej "Święto Niepodległości" w Jeleniej Górze.

[more]

Stowarzyszenie Kulturalne "Krajobrazy" w Legnicy

Dodano: 20-11-2013

Podziękowanie dla wicemarszałka województwa dolnośląskiego Radosława Mołonia od Stowarzyszenia Kulturalnego "Krajobrazy" w Legnicy za osobisty wkład pracy oraz ofiarne zaangażowanie w przygotowanie i organizację XII Legnickich Dni Kultury Kresowej.

[more]

Podziękowanie

Dodano: 23-10-2013

Podziękowanie dla Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia od członków i członkiń Grupy Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, reprezentantów partnerów społeczno-ekonomicznych, administracji samorządowej oraz administracji rządowej za wkład w budowanie partnerskiego systemu zarządzania, monitorowania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

[more]

Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim

Dodano: 15-10-2013

Podziękowanie dla Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia od dyrekcji, grona pedagogicznego oraz całej społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pogalewie Wielkim, za wsparcie i pomoc przy zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu Międzyszkolnych Biegów Przełajowych.

[more]

Odbudowa Cmentarzy Legionowych na Wołyniu

Dodano: 19-09-2013

Podziękowanie dla Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia od prezesa Związku Piłsudczyków oddział Wrocław - Zdzisława Szewczuka oraz dowódcy jednostki strzeleckiej mł. insp. Agaty Skierskiej za wsparcie działań na rzecz odbudowy cmentarzy legionowych na Wołyniu.

[more]

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Dodano: 11-09-2013

Podziękowania dla Wicemarszałka Radosława Mołonia od Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Stanisława Kośnika za wsparcie inicjatywy i "Projektu aktywizacji osób niepełnosprawnych za pomocą rowerów integracyjnych" oraz udział w uroczystej inauguracji podczas "Dnia Rowerów Integracyjnych".

[more]