rozmiar czcionki: A | A | A

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

Dodano: 16-06-2014

Podziękowania dla Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia od Prezesa Zarządu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast Wojciecha Janki za wkład i zaangażowanie w rozwój gospodarki odpadami komunalnymi w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin łużyckich w Lubaniu”, który jest przykładem...

[more]

Budowa instalacji do kompostowania

Dodano: 16-06-2014

Podziękowania dla Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołonia od Burmistrza Lubania Arkadiusza Słowińskiego i Prezesa Zarządu Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu, Michała Turkiewicza za współpracę przy realizacji projektu pn.: „Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin łużyckich w Lubaniu”, współfinansowanego przez Unię...

[more]

Legnicki Festiwal Srebro 2014

Dodano: 16-06-2014

Podziękowanie dla Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia za wsparcie Legnickiego Festiwalu Srebro 2014, objęcie go honorowym patronatem oraz ufundowanie nagrody w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej.

[more]

Dolnośląskie Święto Sportu

Dodano: 02-06-2014

Wyrazy uznania dla Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia od Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego za podjęcie inicjatywy jaką jest Dolnośląskie Święto Sportu, które w istotny sposób przyczynia się do rozwoju uprawiania i popularyzacji sportu na Dolnym Śląsku, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

[more]

XVI Wrocławska Krajowa Wystawa Kolekcjonerska - Wrocław 2014 Świat pasjonatów Magnus Opus-Wielkie...

Dodano: 16-05-2014

Podziękowanie dla Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia od Komitetu Organizacyjnego XVI Wrocławskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej - Wrocław 2014, Świat pasjonatów, Magnus Opus-Wielkie Dzieło, za aktywny udział, życzliwość i współpracę przy corocznej organizacji wystawy kolekcjonerskiej.

[more]

Jubileusz 100-lecia Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Dodano: 16-05-2014

Podziękowanie dla Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia od dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Gabrieli Zawiły za szczególny wkład Samorządu Województwa Dolnośląskiego w rozwój instytucji i wspieranie działań Muzeum promujących kulturę i sztukę na terenie Kotliny Jeleniogórskiej i Województwa Dolnośląskiego.

[more]

Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Dodano: 24-03-2014

Podziękowanie dla Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia od Prezesa Zarządu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Waldemara Siwińskiego za wyróżnienie szkół ponadgimnazjalnych z województwa dolnośląskiego, które osiągnęły sukces w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014, przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

[more]