rozmiar czcionki: A | A | A

Zespół Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu

Dodano: 22-06-2012

Podziękowanie dla wicemarszałka Radosława Mołonia od pani Bogusławy Kozłowskiej Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu za wsparcie, zaangażowanie i współpracę Urzędu Marszałkowskiego, szczególnie pracowników Wydziału Edukacji i Nauki za realizację wszystkich działań podejmowanych w szkole

[more]

Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgu we Wrocławiu

Dodano: 14-06-2012

Wyrazy wdzięczności i szacunku dla Wicemarszałka Radosława Mołonia od pana Wojciecha Olenderka przedstawiciela Związku Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgu we Wrocławiu za uwzględnienie oferty II edycji konkursu "Senior potrafi" i przyznanie na ten cel środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

[more]

VII Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów...

Dodano: 14-06-2012

Podziękowanie dla Wicemarszałka Radosawa Mołonia od prof.dr hab.n.med. Tomasza Kręcickiego za obięcie honorowym partronatem oraz aktywne uczestnictwo w uroczystości otwarcia VII Konferencji Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.

[more]

Podziękowanie za pomoc i wsparcie finansowe

Dodano: 04-06-2012

Podziękowania dla Wicemarszałka Radosława Mołonia od Zarządu Fundacji „Pomóżmy Dzieciom Niepełnosprawnym w Wierzbicach” i Dyrekcji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wierzbicach za zaangażowanie w pomoc i pokrycie kosztów wycieczki do Szczecina i Świnoujścia dla dzieci niepełnosprawnych.

[more]

Legnicki Festiwal SREBRO 2012

Dodano: 04-06-2012

Serdeczne podziękowania dla Wicemarszałka Radosława Mołonia od dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy Zbigniewa Kraski za wsparcie Legnickiego Festiwalu SREBRO 2012, którego kulminacja odbyła się 11 i 12 maja.

[more]

Stypendia z zakresu twórczości atrystycznej

Dodano: 30-05-2012

Serdeczne podziękowania dla Wicemarszałka Radosława Mołonia od Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof AM dr hab. Krystiana Kiełba za uznanie i zaufanie jakim Członkowie Zarządu Województwa Dolnośląskiego zechcieli obdarzyć kandydatury rekomendowane przez Akademię Muzyczną do otrzymania stypendium w zakresie twórczości artystycznej.

[more]

Najlepszy Dyplom Roku

Dodano: 23-05-2012

Podziękowanie dla Wicemarszałka Radosława Mołonia od Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. AM dr hab. Krystiana Kiełba za kontynuowanie  realizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego  programu Najlepszy Dyplom Roku, którego celem jest promocja i wsparcie najzdolniejszych absolwentów dolnośląskich uczelni wyższych.

[more]