rozmiar czcionki: A | A | A

Klub Sportowy Szpada Wrocław

Dodano: 05-12-2012

Podziękowania dla Wicemarszałka Radosława Mołonia od Trenerów i Zawodników Klubu Sportowego Szpada Wrocław za wsparcie, dzieki któremu zawodnicy mogli w sezonie 2011/2012 trenować i brać udział w zawodach, zdobywając medale w turniejach europejskich i ogólnopolskich.

[more]

Stowarzyszenie św. Celestyna

Dodano: 23-11-2012

Podziękowanie dla wicemarszałka Radosława Mołonia od Stowarzyszenia św. Celestyna za przychylność i wsparcie przy budowie pawilonu edukacyjno-terapeutycznego oraz integracyjnego placu zabaw dla dzieci.

[more]

Wrocławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Dodano: 19-11-2012

Podziękowanie dla Wicemarszałka Radosława Mołonia od Prezesa Wrocławskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej pana Adama Stockiego za kolejny rok wspólnej pracy na rzecz rozwoju i promocji masowej kultury fizycznej.

[more]

Uniwersytet Wrocławski

Dodano: 15-11-2012

Wyróżnienie dla Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia od prof. dr hab. Marka Bojarskiego, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w dowód uznania dla działalności na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego.

[more]

Stowarzyszenie Kulturalne "Krajobrazy" w Legnicy

Dodano: 15-11-2012

Dyplom uznania dla Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia od Stowarzyszenia Kulturalneego "Krajobrazy" w Legnicy za osobisty wkład pracy oraz ofiarne zaangażowanie w przygotowanie i organizację XI Legnickich Dni Kultury Kresowej i promocję etosu polskich kresów wschodnich w społeczności ziemi dolnośląskiej.

[more]

Najbardziej Partnerski Komitet/Podkomitet Monitorujący w 2011 roku.

Dodano: 13-11-2012

Serdeczne gratulacje dla Wicemarszałka Radosława Mołonia, Przedwodniczącego Podkomitetu Monitorującego PO KL od Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Pawła Orłowskiego za wyróżnienie dla Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim w konkursie na Najbardziej Partnerski Komitet/Podkomitet Monitorujący w 2011 roku.

[more]

Polski Związek Lekkiej Atletyki

Dodano: 05-11-2012

Poparcie przez Polski Związek Lekkiej Atletyki programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu", którego inicjatorem jest Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń.

[more]