rozmiar czcionki: A | A | A

Linki

INSTYTUCJE PAŃSTWOWE

Prezydent RP http://www.prezydent.pl/

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów http://www.premier.gov.pl/, http://www.kprm.gov.pl/

Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl/

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl/

Ministerstwo Finansów http://www.mf.gov.pl/

Ministerstwo Gospodarki http://www.mg.gov.pl/

Ministerstwo Infrastruktury http://www.mi.gov.pl/

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego http://www.mkidn.gov.pl/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/

Ministerstwo Obrony Narodowej http://www.mon.gov.pl/pl/index/

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/

Ministerstwo Skarbu Państwa http://www.msp.gov.pl/

Ministerstwo Sportu i Turystyki http://www.msport.gov.pl/

Ministerstwo Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl/

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji http://www.mswia.gov.pl/

Ministerstwo Spraw Zagranicznych http://www.msz.gov.pl/

Ministerstwo Środowiska http://www.mos.gov.pl/

Ministerstwo Zdrowa http://www.mz.gov.pl/

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej http://www.sejm.gov.pl/

Senat Rzeczypospolitej Polskiej http://www.senat.gov.pl/

Trybunał Konstytucyjny http://www.trybunal.gov.pl/index2.htm

Naczelny Sąd Administracyjny http://www.nsa.gov.pl/

Dolnośląski Urząd Wojewódzki http://www.duw.pl/

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu http://www.wroclaw.rio.gov.pl/show.php

SAMORZĄD LOKALNY

Urząd Miasta Wrocławia http://www.wroclaw.pl/

Powiat Wrocławski http://www.powiatwroclawski.pl/

Wojewódzki Sąd Administracyjny http://www.wsa.gov.pl/

Komunikacja miejska we Wrocławiu http://www.mpk.wroc.pl/

Rozkład jazdy kolei na Dolnym Śląsku http://www.koleje.dolnyslask.pl/

Koleje Dolnośląskie S.A. - przewoźnik kolejowy Samorządu Województwa Dolnośląskiego http://www.kolejedolnoslaskie.eu/

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei dsdik.wroc.pl/

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca http://www.dip.dolnyslask.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_dipwr

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej http://www.dawg.pl/

BEZPIECZEŃSTWO

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/www/index.cgi

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu http://www.wroclaw.policja.gov.pl/www/index.cgi

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej http://www.kwpsp.wroc.pl/

Komenda Miejska we Wrocławiu Państwowej Straży Pożarnej http://www.kmpsp.wroclaw.pl/

Straż Miejska we Wrocławiu http://www.wroclaw.pl/m3518/

KULTURA

Teatr Polski we Wrocławiu www.teatrpolski.wroc.pl

Wrocławski Teatr Współczesny http://www.wteatrw.pl/upload/intro/index.html

Wrocławski Teatr Pantomimy www.pantomima.wroc.pl

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu www.teatr.walbrzych.pl

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy www.teatr.legnica.pl

Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu http://www.muzeumzabawek.pl/

Opera Wrocławska www.opera.wroclaw.pl

Międzynarodowy Festiwal "Wratislavia Cantans" www.wratislavia.art.pl

Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu www.filharmonia.wroclaw.pl

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu www.filharmonia-sudecka.pl

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze www.filharmonia-dolnoslaska.art.pl

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu www.okis.pl

Muzeum Narodowe we Wrocławiu www.mnwr.art.pl

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze www.muzeumkarkonoskie.pbox.pl

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju www.muzpap.pl

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy www.gross-rosen.pl

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu www.muzeum.wroclaw.pl

Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu www.muzeumsportu.dolnyslask.pl

"Odra-Film" www.odra-film.wroc.pl

Akademia Orlika - www.szukamytalentow.pl

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu www.wbu.wroc.pl

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu www.wbp.wroc.pl


INNE


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy http://dwup.pl/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu www.rckik.wroclaw.pl