rozmiar czcionki: A | A | A

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego posiada wdrożony i stale doskonalony System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2015.

W następstwie dokonanej w roku bieżącym kompleksowej kontroli w postaci auditu recertyfikacyjnego przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. została potwierdzona zgodność systemu z wszelkimi wymogami normy. Potwierdzeniem tego faktu jest otrzymanie przez nasz Urząd certyfikatu (wersja PL, EN, DE) z normą ISO 9001:2015.

Otrzymany certyfikat świadczy o tym, że wdrożony i utrzymywany przez ostatnie lata System Zarządzania Jakością w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odpowiada najwyższym standardom wyznaczonym normą ISO, a zarządzanie w Urzędzie odbywa się zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia, stanowiącą fundament zarządzania jakością. Czyni to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizacją przyjazną klientowi, działającą w sposób przejrzysty i przewidywalną w zakresie jakości pracy oraz usług.