rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z Ambasadorem Słowacji

07.08.2020 13:16 13:16

Andrej Droba - Ambasador Słowacji w Polsce po raz pierwszy gości z wizytą na Dolnym Śląsku. Razem z Grzegorzem Macko - Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego – rozmawiali o partnerskiej współpracy w obszarach m.in. gospodarki, kultury i promocji regionów.

Wizyta miała charakter kurtuazyjny, a wśród wielu poruszonych tematów znalazły się kwestie związane z organizacją na Dolnym Śląsku forum gospodarczego dla firm ze Słowacji, współpraca w dziedzinie promocji produktów kulinarnych oraz szlaku piwa i wina, organizacja wspólnych działań kulturalnych i planowana uroczystość nadania nazwy Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej jednemu z wrocławskich skwerów.


W spotkaniu uczestniczyli również Adrián Kromka - Dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie, Maciej Kaczmarski - Konsul Honorowy Słowacji we Wrocławiu,  Leon Susmanek  - pełnomocnik Konsulatu Słowacji we Wrocławiu, a także Julian Golak - Pełnomocnik Marszałka ds. Kontaktów z Republiką Czeską i Republiką Słowacji oraz  Karol Przywara - Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą.


Bliskość językowa i kulturowa, dotychczasowe tradycje współpracy (także z czasów Czechosłowacji) oraz fakt, że oba kraje należą do Unii Europejskiej sprawiają, że Polska i Słowacja utrzymują bliskie kontakty. Na wysokim poziomie utrzymywana jest między innymi gospodarcza wymiana handlowa. Polska jest po Niemczech i Republice Czeskiej trzecim największym partnerem handlowym Słowacji z udziałem 6,60% w całości obrotów handlu zagranicznego Słowacji. Dobrze rozwinięta jest również współpraca polskich i słowackich władz samorządowych, miast i gmin. Doskonałym przykładem jest trwający od lat program Interreg V-A Polska-Słowacja, którego celem jest wdrażanie wspólnych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego. Wśród wielu działań można wymienić również ochronę i wzajemne promowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszaru przygranicza, a także rozwój zrównoważonego transportu transgranicznego.